Informacje
RSS

 • 28.03.2015

  Tutmonda Polica Ligo (nr 120/03.2015)

  Wprowadzenie międzynarodowego jednolitego języka do policyjnego użytku jest koniecznością uznaną przez wszystkie państwa ze względu na umożliwienie jednostajności urzędowania, ze względu na oszczędność w korzystaniu z tłumaczy oraz ze względu na częstą niemożność szybkiego znalezienia w niektórych krajach znawcy danego języka.

 • 27.03.2015

  Asysta i pomoc komornikowi (nr 120/03.2015)

  Ustawa o Policji, określając zakres uprawnień formacji, w art. 14 ust. 2 nakłada na Policję obowiązek wykonywania czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

 • 26.03.2015

  Dokonania i plany (nr 120/03.2015)

  Jednym z czynników wpływających na pozytywny wizerunek Policji i jej społeczny odbiór są uroczystości organizowane na podstawie ceremoniału policyjnego.

 • 25.03.2015

  Specjaliści od praw człowieka (nr 120/03.2015)

  Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, w związku z integracją Polski z Unią Europejską, szczególną wagę przykładano do unijnych standardów związanych z przestrzeganiem praw człowieka. Dostosowanie Policji do tych wymogów określał program Rady Europy „Policja a prawa człowieka 1997–2000”.

 • 24.03.2015

  Prace trwają (nr 120/04.2015)

  10 lutego 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”.

Archiwum

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl

Przydatne w służbie
Portal edukacyjny KSP
Dobór
Nasze okładki