Informacje
RSS

 • 11.02.2016

  W obronie policjantów (nr 131/02.2016)

  Każdego roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa ponad sto listów od policjantów zwracających się o pomoc. W najważniejszych sprawach, tam gdzie mogło dojść do naruszenia praw i wolności obywatelskich, rzecznik podejmuje interwencje.

 • 10.02.2016

  Liczymy na dobrą współpracę (nr 131/02.2016)

  Rozmowa z Grzegorzem Nemsem, przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 • 08.02.2016

  Drony: Regulacje prawne (131/02.2016)

  W Polsce zasady korzystania z przestrzeni powietrznej określa ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 r. nr 130, poz. 1112). Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania lotów bezzałogowych w Polsce opisano w trzech rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 • 05.02.2016

  Drony w Policji (nr 131/02.2016)

  – Mogą być wykorzystywane do poszukiwań osób zaginionych, pracy operacyjnej, monitorowania natężenia ruchu drogowego i podczas zabezpieczania imprez masowych – mówi o bezzałogowych statkach powietrznych sierż. sztab. Paweł Sobczak z Biura Służby Kryminalnej KGP, który jest ich operatorem.

 • 04.02.2016

  Blisko ludzi (nr 131/02.2016)

  – Praca Policji jest oceniana dobrze, a tego, co funkcjonuje prawidłowo, nie należy psuć – podkreślił komendant główny Policji insp. Zbigniew Maj, zwracając się do komendantów wojewódzkich, dyrektorów KGP i przedstawicieli związków zawodowych zebranych na pierwszej w tym roku naradzie kadry kierowniczej polskiej Policji.

Archiwum

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl

Przydatne w służbie
Portal edukacyjny KSP
Dobór
Nasze okładki