Informacje
RSS

 • 20.11.2019

  88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

  88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

  W stolicy Chile – Santiago odbywała się w dniach 15–18 października br. 88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

  88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu
 • 19.11.2019

  Naukowo o KMZB

  Naukowo o KMZB

  Podsumowanie trzech lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i ocena jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego były tematem konferencji naukowej, która odbyła się 3 października br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konferencji zorganizowanej wspólnie przez Biuro Prewencji KGP i WSPol. przewodniczył zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański.

  Naukowo o KMZB
 • 18.11.2019

  Ocena instytucji publicznych

  Ocena instytucji publicznych

  Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów.

  Ocena instytucji publicznych
 • 15.11.2019

  Dron – zwykłe narzędzie pracy

  Dron – zwykłe narzędzie pracy

  rozmowa z nadkom. Adrianem Słowikowskim z Głównego Sztabu Policji KGP, koordynatorem krajowym do spraw bezzałogowych statków powietrznych w Policji

  Dron – zwykłe narzędzie pracy
 • 14.11.2019

  Niewidzialne serce formacji

  Korpus urzędniczy współczesnej Policji rozwija się od początku lat 90. XX wieku, a więc już prawie 30 lat. Pracownicy zastąpili funkcjonariuszy na stanowiskach w służbie wspomagającej, gdzie uprawnienia procesowe czy broń służbowa nie są konieczne.

  Niewidzialne serce formacji

Archiwum

Nasze galerie

  Sułkowice 2019

  ?

  Zapomniana flotylla

  ?

  Regaty na zalewie

  ?

  Pamięci Wacława Lejki

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  Numery specjalne

  Wiadomości z policja.pl

  Przydatne w służbie
  Dobór
  Biało Czerwona
  Nasze okładki