Informacje

 • 18.11.2019
  Ocena instytucji publicznych

  Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów.

  Ocena: 0.0
 • 15.11.2019
  Dron – zwykłe narzędzie pracy

  rozmowa z nadkom. Adrianem Słowikowskim z Głównego Sztabu Policji KGP, koordynatorem krajowym do spraw bezzałogowych statków powietrznych w Policji

  Ocena: 0.0
 • 14.11.2019

  Korpus urzędniczy współczesnej Policji rozwija się od początku lat 90. XX wieku, a więc już prawie 30 lat. Pracownicy zastąpili funkcjonariuszy na stanowiskach w służbie wspomagającej, gdzie uprawnienia procesowe czy broń służbowa nie są konieczne.

  Ocena: 5.0
 • 13.11.2019
  Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

  Dzień Służby Cywilnej, obchodzony corocznie 11 listopada, to doskonała okazja do podziękowań, do podkreślenia roli, jaką odgrywacie Państwo we współczesnej Policji.

  Ocena: 0.0
 • 13.11.2019

  Na pytanie, czym jest służba cywilna, najprostsza odpowiedź brzmi: to ludzie zatrudnieni w około 1800 urzędach administracji rządowej.

  Ocena: 0.0
 • 29.10.2019
  Pamięci Wacława Lejki

  III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejki o Puchar Komendanta Głównego Policji wpisały się już na stałe w centralny harmonogram wydarzeń sportowo--rekreacyjnych Policji. Patronat medialny objął nad nimi miesięcznik „Policja 997”.

  Ocena: 0.0
 • 28.10.2019

  Stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji jest pojęciem o charakterze ogólnym, rozciągniętym w czasie, którego ramy wyznacza z jednej strony data przyjęcia do służby, z drugiej data ustania tego stosunku. Czas między tymi datami, to czas „służby w Policji”.

  Ocena: 0.0
 • 25.10.2019
  Zapomniana flotylla

  (relacja z rejsu policyjnych wodniaków w 100-lecie utworzenia Flotylli Pińskiej)

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2019

  Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej było sympozjum „100 lat polskiej policji. Historia i współczesność”, zorganizowane 6 września br. w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2019
  Dzień Pamięci w Katowicach

  Tegoroczny Dzień Pamięci odwoływał się do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystość ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP odbyła się 13 września br. przed Grobem Policjanta Polskiego w Katowicach.

  Ocena: 0.0
 • 23.10.2019
  Mamy obowiązek pamiętać

  W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ataku Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Policja włączyła się w obchody, uczestnicząc w ceremoniach i zabezpieczając miejsca spotkań. Główne wydarzenia odwołujące się do 80. rocznicy napaści ZSRR na Polskę zorganizowano w Warszawie. 17 września to także Dzień Sybiraka.

  Ocena: 0.0
 • 22.10.2019
  Pomaganie to wielka odpowiedzialność

  Dzielnicowym jest zaledwie od roku. Sierż. sztab. Adam Malecki w Ogólnopolskim Konkursie „Policjant, który mi pomógł” został wybrany ze 110 zgłoszonych jednym z pięciu funkcjonariuszy, którzy wyróżniają się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Sierż. sztab. Adam Malecki

  Ocena: 0.0
 • 21.10.2019
  Francuski łącznik

  W październiku 2018 r. ukazał się na naszych łamach pierwszy wywiad z oficerem łącznikowym polskiej Policji, służącym poza granicami kraju. Kontynuujemy ten cykl rozmów. Dziś przedstawiamy podinsp. Piotra Szczepańskiego, oficera łącznikowego w Republice Francuskiej, radcę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2019
  Regaty na zalewie

  Z okazji stulecia Policji Państwowej zorganizowano pierwsze od 30 lat regaty żeglarskie w garnizonie stołecznym. Odbyły się one w dniach 14–15 września na Zalewie Zegrzyńskim. Pierwsze miejsce zajęła załoga Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie w składzie: Emil Jarosławski, jako sternik, oraz Katarzyna Pilipiuk i Dariusz Michalski, jako załoga. Zabezpieczenie z wody zrealizowało legionowskie WOPR. Zabezpieczenie techniczne z wody prowadził niezawodny jak zawsze Leszek Kielak, zdobywca Pińska

  Ocena: 0.0
 • 18.10.2019
  Zbrodnia niewolnictwa

  18 października po raz 13. obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości, jakimi są wolności i godność ludzka.

  Ocena: 0.0
 • 17.10.2019
  Stulecie polskiego kryminału

  Ograniczeniem była tylko wyobraźnia. W ogólnopolskim konkursie na opowiadanie „Stulecie polskiego kryminału” literaci na 15 stronach maszynopisu mieli stworzyć kryminalne historie – wiarygodne i z „dreszczykiem”.

  Ocena: 0.0
 • 17.10.2019
  MSPO 2019 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

  Od 3 do 6 września br. w halach wystawienniczych Targów Kieleckich odbył się XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego połączony z wystawą narodową USA Lead Nation oraz XXV Międzynarodowe Targi Logistyki. Trzeci dzień targów przeznaczony był przede wszystkim dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ocena: 0.0
 • 16.10.2019
  Policjant Ruchu Drogowego

  Świetne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, ale także spokój i opanowanie, jakim wykazał się asp. Michał Majcher z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zadecydowały, że wygrał XXXII Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Wraz z sierż. sztab. Dawidem Suderem zwyciężył także w klasyfikacji drużynowej.

  Ocena: 0.0
 • 15.10.2019
  Ogień na ogień 2019

  Liczyła się szybkość, siła, ale przede wszystkim wytrzymałość i zgranie drużyny. Na starcie Ogólnopolskich Mistrzostw Służb Mundurowych w Konkurencjach Wytrzymałościowo-Siłowych „Ogień na ogień 2019” stanęło 28 trzyosobowych drużyn, reprezentujących Policję, różne służby mundurowe i Wojsko Polskie. Do zdobycia był Puchar Komendanta Stołecznego Policji, a mistrzostwa patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji.

  Ocena: 0.0
 • 14.10.2019
  26 lat Turnieju Par Patrolowych

  Od 10 do 13 września 2019 r. policjanci reprezentujący komendy wojewódzkie rywalizowali o miano Patrolu Roku. Do Szkoły Policji w Słupsku przyjechali najlepsi funkcjonariusze pionu prewencji w Polsce.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  Sułkowice 2019

  ?

  Zapomniana flotylla

  ?

  Regaty na zalewie

  ?

  Pamięci Wacława Lejki

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  Wiadomości z policja.pl