Informacje

Bezpieczeństwo dzieci

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych.

Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i została objęta patronatem honorowym ministra SWiA Mariusza Błaszczaka. Celem projektu, który powstał z inicjatywy Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa przez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

W tym celu w MSWiA, przy współpracy Biura Prewencji KGP, opracowany został plakat ilustrujący „Kalendarz Profilaktyczny” (patrz s. 2), w którym zaznaczone zostały daty określające poszczególne zagadnienia dotyczące problematyki  bezpieczeństwa. Plakat wydrukowany został w nakładzie 22 000 egzemplarzy, a sfinansowany w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Plakaty zostały dostarczone do jednostek organizacyjnych Policji w kraju, skąd do końca września za pośrednictwem dzielnicowych zostaną rozpropagowane we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

W ramach akcji od września 2017 do czerwca 2018 roku działać będzie specjalnie utworzona strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-rok-szkolny z przypisanym QR-kodem widniejącym również na plakacie, na której zamieszczony będzie interaktywny kalendarz szkolny z wyeksponowanymi datami i umożliwiający odesłanie do treści z zakresu bezpieczeństwa. Treści te przeznaczone są głównie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz policjantów realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej w szkołach podstawowych i mają służyć pomocą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dotyczących tej tematyki. 

ES

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 15.09.2017

Nasze galerie

  Garda 2018

  ?

  Wrocław triumfuje w Giżycku

  ?

  Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant...

  ?

  Rajd do Przysuchy

  ?

  "Bezpieczna kąpiel" w Pułtusku

  ?

  Wiadomości z policja.pl