Informacje

 • 13.12.2017

  W listopadzie ruszyła kampania społeczna fundacji opiekującej się dziećmi, których rodzice zginęli podczas wypełniania obowiązków służbowych lub zostali poszkodowani na służbie.

  Ocena: 0.0
 • 11.12.2017

  Prezentujemy kolejną pracę nadesłaną na ogólnopolski konkurs literacki na esej organizowany w ramach kampanii społecznej KWP w Kielcach „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. Jedno z wyróżnień otrzymał podkom. Robert Słomiak z KWP w Katowicach.

  Ocena: 0.0
 • 11.12.2017

  16 czerwca 2016 r. została opublikowana ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862, z późn. zm.). Weszła w życie 1 października 2017 r., a jednym z efektów jej obowiązywania jest utworzenie, prowadzenie i aktualizowanie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

  Ocena: 0.0
 • 08.12.2017

  10 listopada br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Komendanta Głównego Policji określające metody i formy wykonywania przez policjantów zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby na drogach, a także dotyczące stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości, postępowania na miejscu zdarzenia drogowego oraz badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

  Ocena: 0.0
 • 07.12.2017

  Odzyskać spokój St. sierż. Anna Jakimiszyn

  Ocena: 0.0
 • 06.12.2017

  Stanisława Paleolog to prawdziwa legenda. Jej wybór na patronkę lubelskiej szkoły jest tym bardziej uzasadniony, że jej służba ojczyźnie i polskiemu społeczeństwu nie ograniczała się tylko do granatowego munduru.

  Ocena: 5.0
 • 05.12.2017

  Ataki terrorystyczne, jakie przeprowadzono w zachodniej Europie, mogą mieć miejsce także w Polsce. Zagrożenie jest minimalne, ale należy być przygotowanym na każdą ewentualność. Analizie zagrożeń i niektórych aspektów współczesnego terroryzmu poświęcona była II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – terroryzm”.

  Ocena: 5.0
 • 22.11.2017

  W naszym cyklu artykułów przedstawiających mundury policyjne, które już trafiły do funkcjonariuszy lub będą u nich niebawem, prezentujemy mundury specjalne dla antyterrorystów. Teraz wszystkie policyjne jednostki AT będą miały jednakowe umundurowanie.

  Ocena: 5.0
 • 21.11.2017

  18 października w krajach Unii Europejskiej po raz jedenasty obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Zjawisko handlu ludźmi nie maleje mimo wysiłków rządów i organizacji pozarządowych.

  Ocena: 5.0
 • 20.11.2017
  Tak będzie wyglądała nowa siedziba KPP w Lesku. Prace już ruszyły

  Kto widział siedziby komend powiatowych Policji w Lesku i Jaśle, ten może mieć wyobrażenie, jak dla województwa podkarpackiego ważne jest wprowadzenie i realizacja „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020”. Planowane inwestycje i zakupy sprzętu specjalistycznego będą dla regionu skokiem cywilizacyjnym.

  Ocena: 5.0
 • 19.11.2017

  Na terenie Targów Kielce po raz 17. odbyła się 19 października 2017 r. konferencja „Bezpieczny stadion”, organizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej.

  Ocena: 0.0
 • 17.11.2017

  To wspólna akcja informacyjno-edukacyjna Policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Ocena: 5.0
 • 17.11.2017
  Konkurencja 1

  Opolskie ma szczęście do najlepszych dzielnicowych w kraju. X Finał Ogólnopolskich Zawodów Dzielnicowych „Dzielnicowy roku” wygrał st. asp. Jarosław Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Przed nim ten tytuł zdobyło dwóch innych policjantów z województwa opolskiego.

  Ocena: 5.0
 • 13.11.2017

  5 października 2017 roku upłynął rok od wdrożenia na terenie całego kraju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami aplikacja jest platformą wymiany informacji między społeczeństwem a Policją.

  Ocena: 5.0
 • 12.11.2017

  Prawie 1000 studentów wzięło udział 5 października br. w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Komendant rektor insp. dr Marek Fałdowski, zwracając się do zebranych przypomniał, że rolą uczelni jest nie tylko odkrywanie prawdy i kształcenie, ale także wychowywanie.

  Ocena: 5.0
 • 08.11.2017

  11 funkcjonariuszy Policji, 7 Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariuszka Straży Granicznej otrzymali z rąk ministra SWiA Mariusza Błaszczaka odznaczenia państwowe za ratowanie zdrowia i życia innych osób. Pozostałych 20 funkcjonariuszy ze służb podległych MSWiA odebrało nagrody finansowe.

  Ocena: 0.0
 • 01.11.2017

  Oficer inspekcyjny

  Ocena: 0.0
 • 31.10.2017

  W eseju bardzo osobiście opisała Pani swoją drogę do Policji:

  Ocena: 5.0
 • 30.10.2017

  Prezentujemy kolejną pracę nadesłaną na ogólnopolski konkurs literacki na esej, organizowany w ramach kampanii społecznej KWP w Kielcach „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Felskowska z KPP w Kościerzynie.

  Ocena: 5.0
 • 27.10.2017

  1 czerwca 2017 r. weszła w życie najobszerniejsza i najbardziej kompleksowa zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzona ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl