Informacje

 • 26.10.2016

  Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 marca 1928 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 33, poz. 313) zawierało przepis stanowiący, że dochodzenie polega m.in. na rozpytywaniu podejrzanych i osób, które mogą coś wiedzieć o przestępstwie lub jego sprawcy, a z czynności tej sporządza się zapiski (art. 243 § 2 i 4). Mimo że w obowiązującym k.p.k. podobnego przepisu brak, w praktyce procesowej rozpytywanie osób funkcjonuje.

  Ocena: 0.0
 • 25.10.2016

  Aplikacja Moja Komenda

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2016

  Cały czas się rozwijamy

  Ocena: 5.0
 • 21.10.2016

  We wrześniu nowe siedziby policyjnych jednostek otwarto w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2016
  Pierwsza pomoc w działaniach zwartych. Oddziały prewencji ćwiczą ewakuację rannych ze strefy zagrożenia

  Drugie województwo pod względem powierzchni – 29 826 km2, trzecie pod względem ludności – 3472 tys. i trzecie pod względem liczby policjantów i pracowników służących w garnizonie – 9991.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2016

  Na te szlify zapracowali policjanci Rozmowa z nadinsp. Tomaszem Trawińskim, komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu

  Ocena: 0.0
 • 19.10.2016
  Spokojnego wypoczynku na Jeziorze Solińskim pilnuje czterech policyjnych sterników

  W województwie podkarpackim żyje się długo i bezpiecznie. Średnia życia jest najwyższa w Polsce, a mają na to wpływ czyste środowisko, zdrowy styl życia oraz niski poziom stresu. O ten ostatni wskaźnik dba m.in. 4296 policjantów i 1139 pracowników Policji zatrudnionych w garnizonie.

  Ocena: 0.0
 • 19.10.2016

  Możemy jeszcze wiele zrobić Rozmowa z nadinsp. dr. Krzysztofem Pobutą, komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie

  Ocena: 0.0
 • 18.10.2016
  Każdego dnia w rejonie popularnych wśród turystów Starego Miasta, Kazimierza i centrum policjanci przeprowadzają średnio 30–40 interwencji

  Z roku na rok jest tu coraz więcej gości. W 2015 r. Kraków odwiedziło ponad 11 milionów turystów. Szacuje się, że wydali w stolicy Małopolski ponad 4,5 miliarda złotych.

  Ocena: 0.0
 • 18.10.2016

  Dla bezpieczeństwa turystów Rozmowa z nadinsp. dr. Tomaszem Miłkowskim, komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie

  Ocena: 0.0
 • 17.10.2016

  Widoczność, aktywność, pomoc Rozmowa z nadinsp. Danielem Kołnierowiczem, komendantem wojewódzkim Policji w Białymstoku

  Ocena: 0.0
 • 14.10.2016

  Trzeba twardo pokonywać przeszkody Rozmowa z nadinsp. Heleną Michalak, zastępcą komendanta głównego Policji

  Ocena: 0.0
 • 14.10.2016

  Współpraca to podstawa sukcesu Rozmowa z nadinsp. Janem Lachem, zastępcą komendanta głównego Policji

  Ocena: 0.0
 • 14.10.2016

  Służbę trzeba pełnić z pasją Rozmowa z nadinsp. Andrzejem Szymczykiem, I zastępcą komendanta głównego Policji

  Ocena: 0.0
 • 13.10.2016

  Fragment książki Joanny i Rafała Pasztelańskich Policjanci. Za cenę życia

  Ocena: 0.0
 • 13.10.2016

  Rozmowa z Joanną i Rafałem Pasztelańskimi, autorami książki Policjanci. Za cenę życia

  Ocena: 0.0
 • 12.10.2016

  W ubiegłorocznym, listopadowym numerze „Policji 997” ukazał się artykuł pt. „O dowodzie rzeczowym – refleksji kilka”. Przedstawiał on propozycję uporządkowania praktyki policyjno-prokuratorskiej w obszarze dowodów rzeczowych. Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437), zwana dalej „nowelą kwietniową”, wprowadziła korespondujące z tezami ówczesnego artykułu zmiany, m.in. odnoszące się do tej problematyki.

  Ocena: 0.0
 • 11.10.2016

  BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KGP

  Ocena: 0.0
 • 11.10.2016

  BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KGP

  Ocena: 0.0
 • 11.10.2016

  Najlepsi przewodnicy psów patrolowo-tropiących rywalizowali w Finale XVI Kynologicznych Mistrzostw Policji. Zawody odbyły się od 6 do 9 września br. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, które jest częścią Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Mistrzostwa objęli honorowym patronatem minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Policji.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl