Informacje

 • 13.02.2012

  Przypominamy, że 1 stycznia 2012 roku zmieniły się zasady publikacji dzienników urzędowych, które mają od tej pory mieć formę wyłącznie elektroniczną.

  Ocena: 2.0
 • 09.02.2012

  Zbliża się termin zakończenia konsultacji społecznych nad projektem ustawy zawierającym propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpatrzy wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji. Projekt został przekazany do konsultacji 10 stycznia br. Termin na zgłaszanie uwag to 30 dni. Zaproponowane w projekcie zmiany obejmą tylko tych funkcjonariuszy, którzy zostaną przyjęci do służby po wejściu w życie nowych przepisów.

  Ocena: 0.0
 • 06.02.2012

  Już po raz trzeci, w dniach 09-10 lutego odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji.

  Ocena: 0.0
 • 02.02.2012

  Powstała już koncepcja funkcjonowania systemu, który ma pozwolić na efektywne poszukiwanie zaginionych dzieci. Jednak prawdopodobnie nie ruszy on przed Euro2012. Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów, w tym radia, telewizji, portali internetowych, telefonii komórkowych czy reklam zewnętrznych.

  Ocena: 0.0
 • 01.02.2012
  Jak efektywnie motywować - poradnik

  Dobry pracownik, to pracownik odpowiednio zmotywowany. Przełożony, który tego nie rozumie, lub który nie potrafi zmotywować swojego zespołu, jest skazany na porażkę. Na pytanie, jak motywować pracowników do lepszej pracy, odpowiada przygotowany przez Biuro Kadr i Szkolenia KGP poradnik „Po prostu motywuj”.

  Ocena: 0.0
 • 27.01.2012

  I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski w piśmie skierowanym do szefów garnizonów i szkół Policji przypomniał, że w uzasadnionym przypadkach przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na prośbę obywatela jest realizacją ustawowego zdania Policji, polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

  Ocena: 5.0
 • 26.01.2012

  Trwają prace nad realizacją podwyżek uposażenia policjantów zapowiedzianych na lipiec tego roku. Komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński przedstawił szefom garnizonów i szkół Policji dwa warianty podwyżki, prosząc o analizę i wskazanie preferowanego rozwiązania.

  Ocena: 2.4
 • 19.01.2012

  Trwają konsultacje społeczne nad projektem ustawy zawierającym propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało projekt do konsultacji 10 stycznia br. Zaproponowane zmiany obejmą tylko tych funkcjonariuszy, którzy zostaną przyjęci do służby po wejściu w życie nowych przepisów. Konsultacje potrwają 30 dni.

  Ocena: 0.0
 • 19.01.2012
  Wspomóżmy rodziny poległych policjantów

  Rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok 2011. Jak co roku będziemy decydować na jaki cel przekazać jeden procent podatku. Decydując się przekazać go Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pomagamy rodzinom osieroconym przez policjantów, którzy polegli na służbie.

  Ocena: 0.0
 • 13.01.2012

  Jednym z wielu zadań realizowanych w związku z organizacją EURO 2012 będzie opieka nad przebywającymi na terenie Polski zagranicznymi delegacjami policyjnymi, a także wsparcie kadrowe Milicji Ukraińskiej. By usprawnić realizację tych dwóch zadań w Głównym Sztabie Policji KGP opracowano stosowne procedury.

  Ocena: 0.0
 • 12.01.2012
  „Policja 997” dla WOŚP

  Tylko do piątku można wylicytować unikalne upominki od redakcji „Policji 997” i roczną prenumeratę pisma. Aukcje naszych podarunków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdziecie pod adresem:

  Ocena: 0.0
 • 11.01.2012
  Projekt w sprawie zmian w zaopatrzeniu emerytalnym

  Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MSW opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

  Ocena: 5.0
 • 09.01.2012
  Nowy szef Policji przejął obowiązki

  Generalny inspektor Andrzej Matejuk, w obecności ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego przekazał w poniedziałek obowiązki komendanta głównego Policji nadinspektorowi Markowi Działoszyńskiemu, dotychczasowemu szefowi łódzkiej policji.

  Ocena: 5.0
 • 09.01.2012
  Czas służby policjantów – będą zmiany

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło propozycję nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Istotne zmiany dotyczą pracy w porze nocnej.

  Ocena: 0.0
 • 05.01.2012
  Zmiana warty

  Adam Rapacki, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzielny za Policję odchodzi ze stanowiska. Dwaj nowi podsekretarze w MSW to Michał Deskur i Roman Dmowski. Zmiana na stanowisku szefa Policji nastąpi w przyszłym tygodniu.

  Ocena: 0.0
 • 03.01.2012

  Ukazał się Dziennik Urzędowy KGP nr 8 obejmujący zarządzenia i decyzje komendanta głównego Policji z września i października ubiegłego roku. Datowany na 10 listopada 2011 r. jest już dostępny na stronach internetowych www.policja.pl.

  Ocena: 5.0
 • 02.01.2012
  Zmiany w prawie pracy

  Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie zmodyfikowane przepisy kodeksu pracy. Obejmują one przede wszystkim kwestie urlopów.

  Ocena: 2.0
 • 02.01.2012
  Klauzule tajności

  Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. przepisy dotyczące oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności wprowadzają zasadniczy podział na dokumenty elektroniczne i nieelektroniczne.

  Ocena: 0.0
 • 30.12.2011
  Tekst jednolity ustawy o Policji

  Wraz z końcem roku zdecydowano się na ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy o Policji. Ostatni raz porządek w tych przepisach zrobiono w 2007 roku.

  Ocena: 1.7
 • 29.12.2011
  Bezpieczeństwo w górach

  Jeżeli funkcjonariusz policji wykonuje czynności służbowe, ma prawo skorzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach lub na trasach narciarskich. Uprawniony jest do tego bezpłatnie i poza kolejnością.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Rajd do Przysuchy

  ?

  Zaginieni w lesie

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Wiadomości z policja.pl