Informacje

 • 07.01.2011

  Oskarżeni o zabójstwo policjanta podkom. Andrzeja Struja Mateusz N. i Piotr R. być może jeszcze w styczniu usłyszą wyrok.

  Ocena: 0.0
 • 05.01.2011

  Przed warszawskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces zabójców policjanta Komendy Stołecznej Policji podkom. Andrzeja Struja. Dwóm mężczyznom grozi do 25 lat więzienia.

  Ocena: 0.0
 • 31.12.2010

  Na dwa lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Krakowie Szweda Matsa Andersa Hoegstroema, oskarżonego o podżeganie do kradzieży napisu „Arbeit macht frei”

  Ocena: 0.0
 • 30.12.2010

  18-letni Bartosz B., który 20 lipca br. w Słupsku dotkliwie pobił policjanta, został oskarżony o czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do 12 lat więzienia.

  Ocena: 5.0
 • 29.12.2010

  Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady prenumerowania miesięcznika „Policja 997”. Zamówienia na prenumeratę przyjmuje redakcja.

  Ocena: 0.0
 • 22.12.2010

  Ocena: 0.0
 • 22.12.2010

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt aktu prawnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Nowe przepisy zmieniają m. in. okres noszenia mundurów przez określone grupy policjantów.

  Ocena: 0.0
 • 17.12.2010

  Zgodnie z zapowiedziami komendanta głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, w 2011 r. podstawowy budżet Policji będzie większy od ubiegłorocznego o około 543 mln zł.

  Ocena: 1.0
 • 16.12.2010

  Nowe terminy opiniowania, rezygnacja ze stosowania ocen okresowych i wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia rozmowy z podwładnym przed przystąpieniem do sporządzenia opinii – to najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od dziś.

  Ocena: 0.0
 • 15.12.2010

  Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej lepsze niż obecnie uhonorowywanie weteranów misji zagranicznych. Ustawa będzie regulowała materialne i honorowe świadczenia dla tych, którzy uczestniczyli w misjach różnego rodzaju - pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, bez względu na to, czy są żołnierzami, pracownikami wojska, policjantami czy innymi funkcjonariuszami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych.

  Ocena: 0.0
 • 10.12.2010

  Zakończyło się spotykanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem. Obie strony rozmawiały o zmianach jakim maja podlegać emerytury mundurowe. Żadna ze stron nie podaje na razie konkretnych wyników rozmów.

  Ocena: 5.0
 • 08.12.2010

  Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych ternach narciarskich zostały uregulowane w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nr 1834.

  Ocena: 0.0
 • 06.12.2010

  Komendant Główny Policji podpisał zarządzenie nr 1787 z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Policji „Regulaminu ogólnego i musztry Policji”.

  Ocena: 5.0
 • 03.12.2010

  29 listopada komendant główny Policji podpisał zarządzenie nr 1789 zmieniające Zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – wejdzie ono w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zostanie opublikowane w najbliższym Dzienniku Urzędowym KGP.

  Ocena: 0.0
 • 03.12.2010

  1 grudnia podpisano umowę z Komendą Główną Policji na dostawę kamizelek kuloodpornych. W ramach tej umowy spółka Lubawa SA dostarczy 1975 taktycznych zintegrowanych kamizelek kuloodpornych na mundur, których wartość to 4 mln 345 tys. zł. Umowa zostanie zrealizowana do 20 grudnia 2010 r.

  Ocena: 0.0
 • 03.12.2010

  Dzisiaj Sejm zliberalizował przepisy dotyczące nabywania broni i obrotu nią. Osoby, które mają pozwolenie na broń, będą mogły kupić ją przez Internet.

  Ocena: 0.0
 • 02.12.2010

  Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o Policji, to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

  Ocena: 0.0
 • 01.12.2010

  Nowe terminy opiniowania, rezygnacja ze stosowania ocen okresowych i wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia rozmowy z podwładnym przed przystąpieniem do sporządzenia opinii – to tylko niektóre zmiany, które wprowadza nowe Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 17 grudnia 2010 roku.

  Ocena: 0.0
 • 30.11.2010

  W związku ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje sześciu funkcjonariuszy zainteresowanych współpracą międzynarodową Policji. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim znajomość instytucji UE i ich kompetencji oraz bardzo dobry język angielski w mowie i piśmie.

  Ocena: 0.0
 • 30.11.2010

  Zgodnie z ustawą okołobudżetową osoby zatrudnione w Państwowej sferze budżetowej w 2011 roku nie otrzymają podwyżek płac. Dotyczy to m.in. policjantów, żołnierzy, pracowników i urzędników służby cywilnej. Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji.

  Ocena: 1.0


Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl