Informacje

 • 07.11.2011

  Tematem okładkowym wydania jest kampania społeczna „Nie reagujesz, akceptujesz”, która ma zwiększyć świadomość obywatelską w zakresie reakcji na przestępstwa.

  Ocena: 5.0
 • 20.10.2011

  19 października weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające tryb zawieszania policjantów w czynnościach służbowych.

  Ocena: 2.5
 • 18.10.2011

  15 października 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne. Nowy akt prawny wprowadza zmiany m. in. w przeprowadzaniu egzaminów oficerskich.

  Ocena: 0.0
 • 13.10.2011

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych ustaw. Te inne ustawy to m.in. kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń a także ustawa o Policji. Wśród nowych rozwiązań znalazł się elektroniczny monitoring chuliganów stadionowych, a także rozprawa "odmiejscowiona" umożliwiająca sądzenie zatrzymanych bezpośrednio na stadionie.

  Ocena: 0.0
 • 11.10.2011

  Zasady przyznawania policjantom należności z tytułu krajowych podróży służbowych określa Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. Biuro Finansów KGP wyjaśnia, jak rozliczać należności za podróż służbową, jeśli podczas jej trwania policjant przejeżdża przez miejscowość, w której na co dzień pełni służbę.

  Ocena: 0.0
 • 03.10.2011

  W Wydziale ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczyna się dobór policjantów na ekspertów w misjach/operacjach policyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2012/2013.

  Ocena: 0.0
 • 29.09.2011

  Po ponad siedmiu latach od tragicznie zakończonego pościgu ulicami Poznania czterej policjanci zostali prawomocnie uniewinnieni.

  Ocena: 5.0
 • 22.09.2011

  14 listopada rozpocznie się szkolenie policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które zapowiadaliśmy w sierpniowym numerze „Policji 997”.

  Ocena: 0.0
 • 20.09.2011

  Podczas narady kadry kierowniczej Policji z kierownictwem MSWiA zaprezentowano model nowego furgonu wypadowego.

  Ocena: 0.0
 • 16.09.2011

  Na stronie internetowej MSWiA opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016”. Zakłada on dalsze modernizowanie formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program zakłada przeznaczenie dla Policji kwoty 2.680.000 tys. zł.

  Ocena: 1.0
 • 09.09.2011

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatnią środę ustawę o weteranach. Ustawa umożliwi m.in. policjantom i pracownikom policji uczestniczącym w misjach zagranicznych, po spełnieniu wymienionych w ustawie warunków, uzyskanie statusu weterana lub jeśli w czasie wykonywania czynności poza granicami kraju zostali ranni lub zachorowali – weterana poszkodowanego.

  Ocena: 5.0
 • 08.09.2011

  Za niespełna dwa tygodnie w warszawskim hotelu Hilton odbędzie się Security Research Conference - jedna z największych europejskich konferencji poświęconych badaniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Co roku organizuje ją kraj unijnej prezydencji. Organizatorem tegorocznej szóstej już edycji Security Research Conference jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wspólnie z Komisją Europejską.

  Ocena: 0.0
 • 08.09.2011

  „Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa” oraz „Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego” to nowe publikacje Wydawnictwa Szkoły Policji w Pile dostępne w naszej e – Bibliotece. Można je pobrać z serwisu w formie plików pdf.

  Ocena: 0.0
 • 07.09.2011

  Wczoraj po południu przylecieli z USA nasi reprezentanci z Mistrzostw Świata Policji i Straży Pożarnych. Przywieźli 15 medali.

  Ocena: 3.7
 • 31.08.2011

  Komendant Główny Policji ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu dokonania doboru policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas ME UEFA EURO 2012.

  Ocena: 0.0
 • 31.08.2011

  Rząd i NSZZ Policjantów na czas kampanii wyborczej zawiesili rozmowy o reformie emerytur mundurowych. We wspólnie wydanym komunikacie strony podkreśliły, że weszły w fazę dopracowywania szczegółowych rozwiązań i nie chcą, aby podejmowane one były pod presją wydarzeń politycznych.

  Ocena: 0.0
 • 22.08.2011

  Skazani za przestępstwo nieumyślne nie będą mogli służyć w Policji. Sejm w ostatni piątek odrzucił poprawkę Senatu wprowadzającą taką możliwość do nowelizacji ustawy o policji.

  Ocena: 0.0
 • 18.08.2011

  Wydział Redakcja miesięcznika „Policja 997” poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko starszego specjalisty. Od kandydatów oczekujemy głównie umiejętności zbierania materiałów, pisania i redagowania tekstów.

  Ocena: 0.0
 • 17.08.2011

  Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Nowy akt prawny miałby zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2002 r.

  Ocena: 0.0
 • 27.07.2011

  Od 1 sierpnia 2011 roku zacznie obowiązywać nowe Zarządzenie Nr 852 Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Zastąpi ono dotychczasowe Zarządzenie nr 6 KGP z 16.05.2000 r. Konieczność wprowadzenia nowego aktu prawnego została podyktowana przede wszystkim zmianami etatowymi i organizacyjnymi zachodzącymi w jednostkach Policji.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Rajd do Przysuchy

  ?

  Zaginieni w lesie

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Wiadomości z policja.pl