Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jesteśmy NEGO

Aktualny numer

 • Kraj
  Po pierwsze człowiek
  Z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania negocjacji policyjnych w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie Główny Sztab Policji KGP zorganizował 3 listopada br. konferencję „Negocjacje policyjne jako sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i spotkań pokoleń ludzi, którzy tworzyli system negocjacji w Polsce, z tymi, którzy dziś stają twarzą w twarz z osobami zamierzającymi zrobić krzywdę sobie lub innym.
 • Kraj
  100-lecie Państwowej Służby Cywilnej
  Członkowie Korpusu Służby Cywilnej, Pracownice i Pracownicy Policji! Z okazji Dnia Służby Cywilnej oraz przypadającego w tym roku 1OO-lecia uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej, składam na Państwa ręce wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie, rzetelność i wysiłek, wkładany w sprawne funkcjonowanie Policji.
 • Prawo
  Przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej Policji
  Jednym z aspektów stosunku służbowego policjantów jest dyspozycyjność, która wyraża się nie tylko gotowością do wykonywania poleceń służbowych (rozkazów), ale także możliwością dokonywania zmian elementów tego stosunku. Sądy administracyjne podkreślały, iż stosunek służbowy nie jest zwykłą pracą najemną, ale stosunkiem administracyjnym łączącym państwo z policjantem. Najistotniejszym zaś przejawem tej szczególnej więzi jest uprawnienie przełożonego do jednostronnego kształtowania warunków służby
 • Współpraca międzynarodowa
  Spotkanie szefów policji Unii Europejskiej
  W dniach 4–5 października br. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wziął udział w kolejnej edycji Europejskiej Konwencji Szefów Policji (EPCC 2022) zorganizowanej w siedzibie Europolu w Hadze. Wydarzenie to stanowi platformę wymiany myśli, doświadczeń oraz kształtowania kierunków współpracy zwierzchników sił policji państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Sport
  Ławka i trójbój to nie wszystko
  Rozmowa z nadkom. Stanisławem Gąsienicą-Samkiem, zastępcą naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KPP w Nowym Targu, kierownikiem Reprezentacji Polskiej Policji w Sportach Siłowych
 • Pamięć
  Policyjne kalendarium
  Uzupełniono centralny zbiór dossier o 420 szczegółowych wykazów na temat sposobów popełniania przestępstw przez poszczególnych kasiarzy, włamywaczy mieszkaniowych, handlarzy żywym towarem, kieszonkowców, oszustów międzynarodowych oraz o ich tożsamości i przeszłości kryminalnej. Centralny rejestr fotograficzny powiększył się o 5670 fotografii.

Archiwum