Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wsparcie dla Litwy

Aktualny numer

 • Policjanci ratują
  Uratowali
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy sierpnia do połowy września tego roku.
 • Historia
  Policyjne kalendarium
  Październik 1931: Lekarze alarmują, że wódka domowej roboty, czyli tzw. samogonka (z ros.) zawiera zawsze składniki trujące (fuzle i etery). W ostatnich latach tajne gorzelnictwo szerzy się (...) rząd nakłada surowe kary na bimbrowników, przyznając jednocześnie sowite nagrody za wykrywanie osób trudniących się tym procederem
 • Prawo
  „Mieszkaniowa” pomoc finansowa
  W poprzednim numerze omówiono zasady dotyczące ubiegania się o równoważnik pieniężny za remont lokalu i przyznawania go. W tym numerze przedmiotem rozważań będzie instytucja tzw. mieszkaniówki, czyli pomocy finansowej udzielanej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych policjanta.
 • Kraj
  Wrześniowe rozmowy o podwyżkach
  Przez cały wrzesień trwały rozmowy kierownictwa związków zawodowych służb mundurowych z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji. Co kilka dni pojawiały się nowe informacje w sprawie wynegocjowanych warunków. W końcu, 24 września br., zostało podpisane porozumienie, na mocy którego ma się polepszyć sytuacja finansowa mundurowych.
 • Pasje
  Braterski klub motocyklowy
  Od zawsze miałem zamiłowanie do motocykli. Za młodego to chyba jeździłem więcej na motocyklu niż na rowerze. A teraz zostałem pasowany na pełnoprawnego członka Blue Knights Poland I, mam prawo nosić błękitną kamizelkę i „jeździć z dumą” – mówi Rafał, emerytowany kierownik rewiru dzielnicowych w KMP w Sopocie.

Archiwum