Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Za owsa garść

Aktualny numer

 • Pierwsza pomoc
  Skręcenie i zwichnięcie
  Kontynuacja cyklu artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.
 • Tylko służba
  Mroźny patrol
  Tylko 18 stycznia 2021 roku na terenie kraju odnotowano zgony sześciu osób z powodu wychłodzenia organizmu. Policyjne statystyki nie wykazują jednak liczby osób, którym policjanci uratowali życie, kontrolując pustostany, altanki czy inne miejsca przebywania bezdomnych.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przeprowadzili od połowy grudnia do połowy stycznia tego roku.
 • CLKP
  Słuchać i słyszeć
  Niby nic prostszego – spisać treść nagrania, które się słyszy. Dobrze słyszeć to jednak nie lada sztuka. Weźmy dla przykładu dwa takie same niemal zdania: „Nie ja zabiłem” i „Nie, ja zabiłem”.
 • Pamięć
  Lektura obowiązkowa, naśladownictwo wskazane
  W 2019 roku ukazało się wiele publikacji traktujących o początkach Policji Państwowej i jej dziejach. Jedną z takich pozycji jest książka „Granatowy porządek – Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939”, wydana przez Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Archiwum