Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Tylko służba
  Rowerowa rajza – hanysy naparzają
  Damian służy w OPP w Katowicach, Mateusz w SPPP w Częstochowie. Damian wraz z przyjaciółmi zorganizował rowerową wyprawę, która miała cel charytatywny – pomoc dla Mateusza.
 • Sport
  SUKCESY W KOSOWIE
  Policjanci z XXXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie okazali się bezkonkuren-cyjni i zwyciężyli w zawodach Scottish Highland Games. Igrzyska tradycyjnych szkockich gier odbyły się w bazie Camp Novo Selo w Kosowie.
 • Historia
  Policyjne kalendarium
  (...) Powodem była troska o policjanta, o jego zdrowie i wygodę podczas pełnienia służby w skwarne dnie pod palącemi promieniami słońca – jak napisał tygodnik „Na Posterunku”. Rozporządzenie umożliwiło szeregowym policji wodnej korzystanie w okresie letnim (od 15 maja do 30 września włącznie) z mundurów drelichowych w kolorze khaki. (...)
 • Kraj
  Byśmy pamiętali…
  Wszystko zaczęło się w 2015 roku, gdy do siedziby KPP w Ciechanowie przyszedł Bohdan Żukow-ski, syn przedwojennego komendanta miejscowego posterunku. Pan Bohdan, dziś już nieżyjący, czuł, że jego dni się wypełniają, i chciał podzielić się swoją wiedzą na temat przedwojennej policji oraz swojego ojca, starszego przodownika Stefana Żukowskiego, który do września 1939 roku kie-rował Posterunkiem Miejskim Policji Państwowej w Ciechanowie.
 • Tylko służba
  Życzenia z okazji Święta Policji
  Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji!
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przepro-wadzili od połowy maja do połowy czerwca tego roku.

Archiwum