Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nr 01 ⁄ kwiecień 2005

Spis treści

PAMIĘĆ

Jan Paweł II - s.4

Miednoje - ostatni posterunek - s.32
Paweł Ostaszewski


PROWOKACJE

Zlikwidować Komendę Główną Policji

Tak - Łukasz Warzecha - s.6

Nie - Anna Marszałek - s.7

Wywiady z:

Ryszardem Kaliszem - s.9

Markiem Biernackim - s.11

Ludwikiem Dornem - s.13

Na cenzurowanym - sonda - s.12

Historia Komendy Głównej - s.10
Andrzej Misiuk


SENSACJE

Zabójstwo Jaroszewiczów

Błędne tropy? - śledztwo - s.14
Tadeusz Noszczyński


Wpadka w sądzie - proces - s.15
Bogdan Wróblewski


Wykryć raz jeszcze - s.17
Tadeusz Noszczyński


POSZUKIWANI

Top lista s.18

TYLKO ŻYCIE

Wizerunek dzielnicowego

Bunt - s.19
Elżbieta Sitek


Ingerencja

Własne zdanie - s.21
wywiad z Antonim Dudą
przewodniczącym NSZZ Policjantów


Magdalenka

Oskarżeni - s.22
Elżbieta Sitek


TARGI EXPOLTECH 2005 s.26

TYLKO ŻYCIE

Nasza mama była najpiękniejsza - s.30
Grażyna Bartuszek


Rozbudowa szpitala - s.30
Elżbieta Sitek


Pomagamy rodzinom zaginionych s.31
PRAWO

15 lat ustawy o Policji

Polskie ustawy policyjne - s.33
Piotr Majer


Jak tworzono ustawę - przypominają:

Leszek Lamparski - s.33

Krzysztof Kozłowski - s.34

Jerzy Jaroszewski - s.36

Sonda o nowej ustawie s.36

Do pobrania - Projekt nowej "Ustawy
o Policji"


Nieuchwalona ustawa
wywiad z Andrzejem Brachmańskim - s.37


PORADY

Instrukcja dochodzeniowo-śledcza - s.38
Przemysław Kacak


Do pobrania - Instrukcja
dochodzeniowo-śledcza


Świadczenia dla policjantów - s.39
Paweł Ostaszewski


TYLKO SŁUŻBA

Czas strategii - wywiad z
gen. insp. Leszkiem Szrederem
komendantem głównym Policji - s.41


Karać, nie karać?
o legalizacji narkotyków - s.43
Przemysław Kacak


ŚWIAT

W Jordanii dla Iraku - s.45
Paweł Ostaszewski


PRZESŁUCHANIE

Czy Marcin Wrona
jest "Glinożercą"? - s.47
Jolanta Ślifierz


OBOK NAS

Dozbroić strażników? - s.48
Jerzy Paciorkowski

Komentarze od czytelników

ROZRYWKA

Uchwyceni w obiektywie - s.49

O NAS

Krzysztof Hołowczyc uczy policjantów
poślizgu kontrolowanego - s.50
Jolanta Ślifierz