Wywiad z prof. A. Rzeplińskim

+

Generał Papała mógł zginąć na zlecenie układu polityczno-biznesowo-esbeckiego.

+

Na ulicach miast w całej Polsce brakuje co najmniej kilku tysięcy patroli. Dzieje się tak m.in. dlatego, że każdego miesiąca na zwolnieniach lekarskich przebywa blisko 12 000 policjantów, czyli 12 proc. stanu etatowego. Znacznie rzadziej chorują zatrudnieni w Policji cywile i niepełnosprawni.

+

Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców

+