Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjanci na chorobowym

Na ulicach miast w całej Polsce brakuje co najmniej kilku tysięcy patroli. Dzieje się tak m.in. dlatego, że każdego miesiąca na zwolnieniach lekarskich przebywa blisko 12 000 policjantów, czyli 12 proc. stanu etatowego. Znacznie rzadziej chorują zatrudnieni w Policji cywile i niepełnosprawni.

(...)

Statystyki mówią, że najwięcej jest zwolnień krótkoterminowych: do 7 i do 14 dni, czyli około 12 000 funkcjonariuszy, którzy biorą każdego miesiąca zwolnienie lekarskie, nie ma w pracy średnio od 5 do 10 dni.

(...)

Przyczyną częstych zwolnień lekarskich policjantów może być ucieczka przed problemami przerastającymi możliwości funkcjonariusza, zostawionego bez pomocy przełożonych.

(...)

Od redakcji

Wygląda na to, że w Policji uświadomiono sobie, że problem wysokiej absencji chorobowej funkcjonariuszy rzeczywiście istnieje. Publicznie jednak nikt nie chce zaproponować sensownych rozwiązań, które pomogłyby chorującym i przywróciły na ulice, każdego miesiąca, kilka tysięcy patroli.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.