Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Korupcja w Policji - s.10

Zaraza
 

- Korupcja jest jak trąd. Jeden chory człowiek zaraża kolejnych - mówi Julia Pitera, szefowa Transparency International Polska.

Z badań OBOP wynika, że każdego dnia około 1000 łapówek trafia do kieszeni policjantów.

MILION ŁAPÓWEK

W badaniach OBOP przeprowadzonych pod koniec 2003 roku 3 proc. Ankietowanych Polaków przyznało się, że w ciągu ostatnich trzech lat wręczyli łapówki policjantom. Owe z pozoru niewielkie 3 proc. oznacza w praktyce milion osób. Można więc z dużym prawdopodobieństwem oszacować, że każdego dnia policjanci przyjmuja około 1000 łapówek.

W ankiecie prowadzonej co roku przez Fundację Batorego w ramach programu "Przeciwko korupcji" wśród środowisk zawodowych wskazywanych jako najbardziej podatne na skorumpowanie Policja znalazła się na VI miejscu, po politykach, sędziach i prokuratorach, pracownikach urzędów centralnych, służby zdrowia, urzędów gminnych

i powiatowych. Na pytanie jednak, komu najczęściej wręczano korzyść materialną, na pierwszym miejscu (57 proc. odpowiedzi) znalazła się służba zdrowia, a na drugim (15,5 proc.) policjanci ruchu drogowego.

[...]

Na wielu międzynarodowych konferencjach znawcy problemu wskazywali na różne sposoby walki z korupcją. Obok godziwych zarobków wymieniano konieczność wyposażenia służb wewnętrznych w możliwość szerokiego stosowania prowokacji oraz prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej, by stanowiska kierownicze zajmowali ludzie krystalicznie uczciwi, o nieposzlakowanej opinii. Droga do celu wydaje się rozpoznana. Polska Policja uczyniła wiele w kierunku skutecznego oczyszczenia swoich szeregów ze skorumpowanych funkcjonariuszy. Pora na dalsze, śmiałe działania. Czekają na nie przede wszystkim uczciwi policjanci. A jest ich przygniatająca większość.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.