Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komendant na deptaku

Społecznikowskie pasje najlepiej pozwalają odróżnić szefa Policji, który chce być prawdziwym szeryfem dla mieszkańców, od komendanta - administratora lub asystenta prokuratury. Szeryf dba o porządek w mieście, nie dopuszcza do powstawania przestępstw, walczy z ich przyczynami, a nie chwali się tylko wysoką wykrywalnością. Takiego pasjonata prewencji można spotkać na deptaku w Ciechocinku. [...]
Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.