Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sięgać po EURO

Pieniądze z europejskich funduszy pomocowych nie leżą na ulicy, ale można je zdobyć. Porcja wiedzy o procedurach, umiejętność skorzystania z cudzych doświadczeń, kreatywne myślenie - to wszystko prowadzi do uzyskania sporych sum pieniędzy, tak bardzo potrzebnych Policji. [...]

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.