Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Budowanie marki

ajwyższe od 10 lat notowania polskiej Policji

Jak społeczeństwo ocenia Policję na tle innych instytucji?
Czy policjant to zawód ceniony? Czy funkcjonariusze dobrze pracują?
Ostatnie badania społeczne wykazały najwyższe od dziesięciu lat notowania polskiej Policji.

W pierwszym kwartale 2006 roku dwa niezależne ośrodki badawcze: Ośrodek Badania Opinii Publicznej (TNS OBOP) i Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zrealizowały badania, w których ocenione zostały Policja i sami policjanci. Pytania dotyczyły i pracy funkcjonariuszy, i samej formacji - zarówno na tle innych instytucji państwowych, jak i niezależnie od nich. Każde z badań zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków.

CBOS: O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Celem badania, realizowanego między 3 a 6 lutego 2006 roku, była między innymi ocena działalności instytucji publicznych, np.: parlamentu, prezydenta, władz samorządowych, kościoła rzymskokatolickiego, wojska, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Na ich tle Policja wypadła pozytywnie. Dwie trzecie Polaków (66 proc.) ma dobre o niej zdanie. Formacja ta okazała się więc być jedną z lepiej ocenianych instytucji państwowych. Od października 2005 roku zanotowano dziewięciopunktowy wzrost jej ocen pozytywnych, przy jednoczesnym spadku odsetka opinii negatywnych. "Ostatnio tak dobrą ocenę pracy miały siły policyjne dziesięć lat temu, w styczniu 1996 roku" - piszą w raporcie specjaliści CBOS. Wyjątkowo dobrze wypadła Policja na tle innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Sądy i prokuratury mają o wiele niższe notowania społeczne.

 

 

CBOS: O UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI ZAWODOWEJ

Badanie było prowadzone od 3 do 6 lutego br. Wśród dwudziestu dwóch zawodów nie zabrakło: sędziów, adwokatów, policjantów. I w tym przypadku społeczna ocena funkcjonariuszy Policji jest wysoka. Zostali sklasyfikowani na 7. miejscu, po: naukowcach, pielęgniarkach, nauczycielach, dziennikarzach, dentystach i rzemieślnikach. Adwokaci i sędziowie zajęli w tym badaniu dalsze miejsca. Uczciwość i rzetelność zawodowa policjantów uzyskała 38 proc. pozytywnych ocen, adwokatów - 21 proc., sędziów - 16 proc. Policjanci w ocenie społecznej okazali się lepsi między innymi od: lekarzy, księży, finansistów, przedsiębiorców prywatnych.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w poprzednich edycjach tego badania (z lat 1997 oraz 2000) opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej policjantów wzrosły najbardziej ze wszystkich analizowanych grup zawodowych.

 

 

OBOP: O PRACY POLICJI
ORAZ O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW
W OKOLICY MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Na zamówienie miesięcznika "Policja 997" TNS OBOP między 2 a 6 marca 2006 r. zrealizował badanie omnibusowe*. Respondenci odpowiadali na dwa pytania: Jak Pan (i) ocenia pracę Policji? Czy czuje się Pan (i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku? Ponieważ takie same pytania były zadawane w części stałej sześciu edycji badania realizowanego przez OBOP na zlecenie Komendy Głównej Policji od września 2002 do listopada 2005 r., możliwe było zestawienie aktualnych wyników z tymi z lat poprzednich.

W porównaniu z listopadem 2005 roku wrosła zarówno ocena pracy Policji, jak też ocena poczucia bezpieczeństwa Polaków w okolicy miejsca zamieszkania. Obydwa wskaźniki zwiększyły się o 5 punktów procentowych, osiągając dla oceny formacji 67 proc., a dla poczucia bezpieczeństwa 68 proc. pozytywnych wskazań.

 

 

PO CO POLICJI BADANIA?

Opinia społeczna to wyjątkowo czuły wskaźnik stopnia akceptacji dla partii politycznych, firm czy instytucji państwowych. O dobre notowania zabiegają właściwie wszyscy, zatrudniając specjalistów od budowy pozytywnego wizerunku. Doświadczenia bowiem pokazują, jak łatwo można stracić społeczne zaufanie i jak trudno je potem odbudować. Oceny Policji podlegają podobnym mechanizmom. Poważny błąd nawet jednego przedstawiciela tej formacji, stając się medialną sensacją, może przesłonić w oczach odbiorców dobrą pracę pozostałych stu tysięcy policjantów. Dlatego równie ważne dla pozytywnego odbioru Policji jest szkolenie jej służb prasowych, jak i uświadomienie wszystkim policjantom, że zachowanie każdego z nich ma wpływ na ocenę całej formacji.

- Piętnaście lat po przemianach ustrojowych policjant nie jest już "panem władzą", ma służyć społeczeństwu. Profesjonalne badania odpowiadają nam na pytania, czy robi to właściwie oraz w jakim stopniu nasza służba jest akceptowana - mówi Zbigniew Matwiej, wieloletni pracownik służb prasowych Policji, obecnie rzecznik komendanta głównego.

Policja z założenia ma służyć społeczeństwu i w ostatnich latach coraz wyraźniej widać, jak stopniowo odchodzi od posługiwania się przy samoocenie jedynie własnymi statystykami. Zdaniem wielu specjalistów żadne wewnętrzne dane dotyczące przestępczości i wykrywalności same w sobie nie mogą być do końca wiarygodne. Dopiero uzupełnienie ich o opinie społeczne daje pełny obraz sytuacji i może być podstawą do wyznaczania szczegółowych zadań.

Ostatnie wyniki badań w stosunku do wcześniejszych lat są dla Policji i policjantów wyjątkowo korzystne. Policja zajęła wysokie miejsce w rankingu ocen instytucji państwa, a przede wszystkim organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Polacy dobrze ocenili nie tylko Policję jako instytucję, ale także pracę jej funkcjonariuszy.

Co będzie dalej? Oczywiście, istnieje granica, poza którą stopień pozytywnego odbioru jakiejkolwiek organizacji nie może już iść w górę, tak prawdopodobnie będzie kiedyś i z Policją. Ale dzisiaj, dzięki tak dobremu postrzeganiu Policji przez społeczeństwo, z pewnością łatwiej utożsamić się policjantom z formacją, w której pracują. Funkcjonariusz dumny ze swej służby - czy otwarcie przyznaje się do tego, czy nie -
będzie pewniejszy siebie i po prostu lepszy w pracy. Tak buduje się dobrą markę.

Jadwiga Gałka
Iwona Czerniec
Paweł Chojecki

* Omnibus - jest badaniem, w którym wielu respondentom zadaje się pytania dotyczące różnych zagadnień, np. preferencji czytelniczych, oceny pracy Policji. W Polsce tym badaniem objętych jest każdorazowo 1000 osób powyżej 15. roku życia, co stanowi reprezentatywną próbę dla naszego kraju. Zalety tego badania to: krótki czas realizacji, wysoka jakość uzyskanych wyników przy niewielkich kosztach.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.