Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czy tylko na czarno?

Dorabianie po godzinach

Wielu policjantów pracuje w czasie wolnym od służby, choć nie zawsze mają na to stosowne pozwolenie. Nie każdy jednak może je otrzymać...

Reaktywowane Biuro Kadr i Szkolenia KGP nie dysponuje zbiorczymi danymi, ilu policjantów w skali kraju ma zezwolenie na podjęcie dodatkowej pracy poza służbą. Można jednak się domyślać, że jest to niezbyt liczne grono.

(...)

- Na szczeblu komend powiatowych, które nie dysponują rozbudowanymi strukturami wewnętrznej inspekcji, trudno udowodnić policjantowi, że nielegalnie dorabia - mówi mł. insp. w stanie spoczynku Zdzisław Bartula, były komendant powiatowy Policji w Wołominie. - Teraz przynajmniej można jeszcze zwrócić się do wydziałów inspektoratu lub spraw wewnętrznych w jednostkach wojewódzkich, które mają odpowiednie możliwości pracy operacyjnej i rozpracowania takiego funkcjonariusza. Kiedyś to było niemożliwe.

(...)

Zdaniem Antoniego Dudy, przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, winne są nieprecyzyjne przepisy, które nie podają, w jakich zawodach dorabianie byłoby akceptowalne, a w jakich przynosi ujmę wizerunkowi Policji.

- Powinno to być wyszczególnione i nie byłoby kłopotu - mówi. - Odpowiedzialny policjant musi swoją rodzinę utrzymać, zapewnić dzieciom właściwe warunki do rozwoju, nauki itd. Nie powinno zatem być przeszkód, by, dysponując wolnym czasem, podjął dodatkową pracę. Tymczasem dzisiaj pozwolenia na to dostają osoby z wysokimi grupami zaszeregowania, np. radcy prawni lub wykładowcy, bo "przynoszą chwałę Policji". Szeregowym funkcjonariuszom, w obawie, by ich dorabianie nie przyniosło ujmy instytucji, pozwoleń się odmawia. Tak być nie może. Trzeba postawić sprawę jasno: skoro pracodawca nie potrafi zapewnić policjantom godziwych płac, musi istnieć możliwość dorobienia. n

PRZEMYSŁAW KACAK
zdj. Wojciech Basiński

 

 
Marek Bieńkowski, komendant główny Policji:

- Wiem, że większość rodzin funkcjonariuszy jest w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego priorytetem, nad którym od razu rozpocząłem pracę, gdy zostałem komendantem głównym, jest motywacyjny system płac, dodatkowo połączony ze ścieżką kariery zawodowej i czytelnymi zasadami awansu.

(...)

Nasze przepisy pozwalają na podjęcie dodatkowej pracy na określonych w rozporządzeniu MSWiA warunkach. Bez względu na to jednak, czy to będzie antyterrorysta, czy też policjant służby patrolowej albo radca prawny - nie powinien dorabiać jako ochroniarz, bo ewidentnie kłóci się to z wymienionymi w rozporządzeniu wymogami oraz zdrowym rozsądkiem. Przypadki naruszenia tych przepisów będziemy ujawniać i wyciągać konsekwencje.

Ale powtarzam, bardzo zależy mi na zmianach, które pozwolą na poprawę bytu policjantów i ich rodzin. Mam tu na myśli przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej, połączoną z motywacyjnym systemem płac.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.