Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

AT czeka na zmiany

"Ateciacy" są elitą Policji. W 17 jednostkach jest ich niespełna 800, a ma być mniej, bo pion AT czeka reorganizacja.

O tym, jak powinien wyglądać i funkcjonować pion AT, dyskutuje się w resorcie już od kilku lat, zwłaszcza po takich wydarzeniach, jak atak na nowojorskie WTC bądź akcja w Magdalence. Zarówno w MSWiA, jak i Policji powstało w ostatnim czasie 5-6 koncepcji.

KOSZMARNIE KOSZTOWNA POLICJA

Jedna z ostatnich, zeszłoroczna, przewidywała pozostawienie 12 SPAP i przekształcenie pozostałych w "sekcje wsparcia" (nazwa robocza - red.).

Żaden z pomysłów nie wyszedł poza fazę projektu. Autorzy kolejnych muszą zmierzyć się z tymi samymi problemami, co poprzednicy. Głównym są nazbyt skromne finanse Policji. Podstawowe uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie "szturmana" to koszt kilkunastu tysięcy złotych,

(...)

ILU ICH POTRZEBA?

Kolejny problem do rozwiązania to kwestia, ilu elitarnych antyterrorystów tak naprawdę potrzeba Policji? Czy w większości wypadków nie wystarczyliby dobrze wyszkoleni i wyposażeni "policjanci wsparcia"?

(...)

STRUKTURA WE WRZEŚNIU?

Komendant główny Marek Bieńkowski podjął już decyzję. AT będzie funkcjonować na podobnych zasadach jak obecnie CBŚ. Ma stanowić jedną strukturę centralną, podległą bezpośrednio pierwszemu zastępcy KGP - z dziesięcioma oddziałami zamiejscowymi (po 50 policjantów i 3 cywilów) oraz centralą złożoną z sekcji: szkoleniowej (zarazem bojowej), sztabowej i wsparcia. Normą staną się te same zasady naboru do każdego z oddziałów i jednolite szkolenia (w tym z GROM). Cykliczne będą także szkolenia z kolegami po fachu z zagranicy, które dziś mają charakter nieregularny.

- Będzie skupione w jednym miejscu dowództwo i jednolita, działająca w tych samych standardach jednostka, a nie pięć różnych struktur, jak obecnie - podsumowuje koordynator Woźniak.

Nowa struktura ma funkcjonować już od września br.

PRZEMYSŁAW KACAK
zdj. Wojciech Basiński

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.