Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Oficerowie łącznikowi

Dyplomaci w mundurach

Stanowisko oficera łącznikowego do niedawna było rodzajem zsyłki dla policjantów w kraju niewygodnych lub tymczasowym azylem dla tych, którym trudno było zaproponować funkcję wyższą od dotychczas zajmowanej. Teraz zaczyna się to zmieniać.

Oficer łącznikowy Policji jest jednocześnie reprezentantem Polski poza granicami kraju. Na czas wykonywania misji otrzymuje stopień dyplomatyczny, który określa jego funkcję w placówce zagranicznej. Najniższy to radca, czyli czwarty szczebel w hierarchii. Obecnie najwyżej w strukturze umieszczony jest nadinsp. Władysław Padło, który ma stopień radcy-ministra, czyli plasuje się zaraz za ambasadorem.

(...)

Polski łącznik ma zwykle biuro w ambasadzie, choć czasem mieści się ono w mieszkaniu policjanta. Pensję, składającą się z wynagrodzenia w złotówkach i dodatku zagranicznego w euro (poza Unią Europejską w dolarach), wypłaca MSZ. Koszty funkcjonowania oficerów łącznikowych refundowane są następnie przez MSWiA z budżetu Policji.

(...)

- Oprócz ustaleń operacyjnych towarzyszę delegacjom naszych funkcjonariuszy, którzy dość często przyjeżdżają do Holandii - mówi nadinsp. Władysław Padło, oficer łącznikowy w Królestwie Niderlandów. - W ramach funkcjonującej od 10 lat Platformy
Polska-Holandia osiem komend wojewódzkich współpracuje z ośmioma korpusami policji holenderskiej.

(...)

PAWEŁ OSTASZEWSKI

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.