Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Biją? - Raport o torturach

Policja niejednokrotnie w sposób nieludzki oraz poniżający traktuje obywateli. I skrzętnie to ukrywa. Taka jest wymowa raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (HFPC).

TRZY W JEDNYM

Zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania - artykuł 3 EKPC - nie został w polskim kodeksie karnym jednoznacznie ujęty jako przestępstwo. Wytknął nam to już w 2000 r. oenzetowski Komitet przeciw Torturom. Dlatego autorzy raportu brali pod uwagę te zachowania funkcjonariuszy, które mieściły się w ramach trzech typów przestępstw zdefiniowanych w k.k. Pierwszy z nich to naruszenie godności pozostające w związku z wymuszaniem zeznań przez funkcjonariusza (art. 246 k.k.). Drugi to fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobą prawnie pozbawioną wolności lub dopuszczenie do takich działań (art. 247 k.k.). I wreszcie - nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 k.k.).
Z informacji, które Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazała Komenda Główna Policji, wynika, że każdego roku zarzuty z wymienionych artykułów stawiane są kilkudziesięciu policjantom.

(...)

- W ostatnich latach przed rozpoczęciem programu nie notowaliśmy w Polsce przypadków najbardziej drastycznego łamania art. 3. konwencji, a zatem przypadków tortur. Sytuacje, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako przypadki nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zdarzały się jednak niejednokrotnie - piszą Andrzej Rzepliński i Krzysztof Wilamowski.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

Prawa skarżącego

Mł. insp. Grzegorz Karaś,

 

naczelnik Wydziału Skarg

 

i Wniosków Biura Kontroli KGP:

- Konstytucja RP w artykule 63. gwarantuje swoim obywatelom prawo składania skarg w każdej sprawie i do każdego urzędu. Skargom, które wpływają do naszego wydziału, nadawany jest określony tryb, zgodny z przepisami obowiązującymi wszystkie instytucje publiczne w Polsce.

(...)

Notowała GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

W ub.r. do Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP wpłynęło 2225 skarg, 9 wniosków i 1026 listów (z te­go 336 to pisma anonimowe, bo takie też są wyjaśniane). Z tych 2225 spraw 1578 zostało przekazanych do rozpatrzenia właściwym jednostkom terenowym. Funkcjonariusze wydziału bezpośrednio załatwili 578 skarg i wniosków, 364 z nich dotyczyły sposobu załatwienia poprzedniej skargi. W 10 przypadkach zarzuty potwierdzili.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.