Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sezon na testy

Kalendarz imprez sportowych dla policjantów na 2006 rok

Od tego roku obowiązują nowe zasady zdawania testów sprawnościowych dla policjantów. Sezon właśnie się zaczął. Do końca października trzeba zdążyć z zaliczeniem ewentualnych poprawek.

(...)

NIE MA NAGRÓD ANI KAR

Wprowadzone w ub.r. zmiany zdeprecjonowały wagę testów. W poprzednim zarządzeniu niezaliczenie lub nieusprawiedliwione niestawienie się na ćwiczeniach groziło obniżeniem dodatku służbowego, a nawet zmianą (negatywną) oceny o przydatności do służby. Natomiast tych, którzy zaliczyli test na piątki, przełożony miał obowiązek wyróżnić. W nowej decyzji komendanta głównego Policji nr 155 z 4 kwietnia 2005 r. te zapisy zostały zniesione. Nie wyróżnia się więc najlepszych i w żaden obligatoryjny sposób nie karze tych, którzy nie zaliczą lub nie przystąpią do testu.

(...)

W jednej z jednostek na około 1500 policjantów do zaliczenia testu sprawnościowego przystąpiło zaledwie 290 funkcjonariuszy. 330 przekroczyło wiek, 250 zwolniono z powodu obowiązków służbowych, wyjazdów do szkół, urlopów, L4 lub zaświadczeń lekarskich o niezdolności do wysiłku fizycznego (aż 60 osób). Czyli 630 policjantów i policjantek nie przystąpiło do testu bez żadnego usprawiedliwienia. Teoretycznie mają czas do października. A jak będzie w praktyce?

(...)TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Przemysław Kacak

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.

Pliki do pobrania