Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Niemiecka różnorodność

Jedna niemiecka policja nie istnieje - każdy z 16 krajów związkowych ma własne służby mundurowe, które podlegają landowemu MSW.

W Republice Federalnej Niemiec jest zatem 16 ministerstw i, oczywiście, 16 ministrów spraw wewnętrznych.

(...)

PRZESTĘPCZOŚĆ IMPORTOWANA

Działające na terytorium RFN zorganizowane grupy przestępcze zaangażowane są m.in. w obrót środkami odurzającymi, przemyt nielegalnych imigrantów, przestępczość gospodarczą, przestępstwa przeciwko mieniu, podrabianie pieniędzy i towarów. Grupy te tworzą przeważnie obywatele Turcji, Polski, Litwy oraz Rosji.

W RFN mieszka ponad 3,5 mln muzułmanów. Ambasada Niemiec w Warszawie podaje, że największy problem dla stróżów prawa stanowią fanatycy islamscy. Dodaje, że około 17-22,5 proc. wszystkich przestępstw na terenie Niemiec popełniają cudzoziemcy.

(...)

Przeciętny policjant, po dwóch latach kursu podstawowego, zarabia miesięcznie 1000-1300 euro brutto, a nadkomisarz policji kryminalnej z 20-letnim stażem otrzymuje 2000-2500 euro brutto.

(...)

 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Rafał Wasiak

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.