Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Koniec fikcji

Z podinsp. Krzysztofem Łaszkiewiczem,dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP, rozmawia Paweł Chojecki

Nadchodzi radykalna zmiana w        filozofii kształcenia policjantów?

- To pierwszy od lat przełom w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym. 20 września weszły w życie zmiany w ustawie o Policji. Rozporządzenie regulujące szczegóły zostanie podpisane lada chwila. Chodzi o to, by stworzyć policjantom przejrzystą drogę awansu zawodowego. Trzeba usunąć absurdy. Przez lata systemy szkolenia służyły przede wszystkim szkołom do budowania miejsc pracy dla kadry. Pojawiały się podejrzenia o korupcję i przecieki tematów egzaminacyjnych, były próby "podchodzenia" do wykładowców.

(...)

Jak ma teraz wyglądać droga zawodowa policjanta?

- Będą dwa obowiązkowe szkolenia. Po przyjęciu do służby kilkumiesięczny kurs podstawowy o profilu prewencyjnym. Taki sam dla wszystkich. Następnie policjanci powinni kilkanaście miesięcy do trzech lat popracować w pierwszej linii. Poza tym będzie szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w WSPol. w Szczytnie zakończone egzaminem. Oficerem będzie mógł zostać jedynie policjant z wyższym cywilnym wykształceniem.

(...)

A szkoły? Będą miały co robić?

- Zleciłem analizę, z której wynika, że mamy około 400 programów szkolenia! Wiele całkowicie zbędnych. Szkoły same je układały, a powinny świadczyć usługę i szkolić na zamówienie jednostek. Potrzeba tam praktyków. Absolwenci często dworują sobie, że egzaminują ich "biurkowcy". Tak wielu oceniających przynajmniej w części musi mieć rację. Cały ten system wymaga naprawy. Liczba szkół pozostanie bez zmian, ale zbadamy jakość kadry. Sprawdzamy drogę zawodową wykładowców, czy mieli doświadczenie "w linii".

Zapowiada się weryfikacja wykładowców?

- Nie chodzi o redukcję kadry dydaktycznej, ale o jej rotację. Budujemy profil wykładowcy. Kiedyś uznawano, że najlepsi są ci z wykształceniem pedagogicznym. Teraz uważamy, że wykładowca powinien być rzemieślnikiem. Mistrzem, który w formie kilkuletniego kontraktu lub pod koniec kariery przekazuje wiedzę i doświadczenie młodszym kolegom. I niekonieczne musi być oficerem. Dyżurny ma uczyć przyszłego dyżurnego, dzielnicowy - przyszłego dzielnicowego.

(...)

Co te zmiany mają dać Policji?

- Po pierwsze, policjanci będą mogli szybciej awansować. (...) Po drugie, koniec z fikcją: policjanci będą wreszcie kształceni nie po to, żeby była praca dla wykładowców, ale w zakresie, jaki jest im naprawdę potrzebny do pełnienia dobrej służby. (...)


zdj. Anna Michejda

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.