Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Badania społeczne

Rekordowe notowania Policji

Już prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. To jak dotąd najlepszy wynik, choć notowania Policji rosną od kilku miesięcy. Żadna z instytucji państwowych nie uzyskała tak dobrych ocen.

Między 11 a 14 maja 2007 roku CBOS przeprowadziło badanie opinii społecznej o działalności instytucji publicznych w Polsce. Przebadano reprezentatywną próbę 946 dorosłych Polaków. Jak zwykle wysokie miejsca zajęły media. Na trzech pierwszych pozycjach znalazły się telewizje: TVP, Polsat i TVN, a na czwartej Polskie Radio.

Najwyższy w historii wynik uzyskała Policja, która otrzymała aż 73 proc. ocen pozytywnych. To o dwa punkty procentowe więcej niż w styczniu. Oznacza to ostatecznie piąte miejsce, a wśród badanych instytucji państwowych - pierwsze. Źle pracę Policji oceniło 18 proc. respondentów. Wojsko Polskie, zazwyczaj plasujące się wyżej niż Policja, otrzymało 67 proc. ocen pozytywnych i tylko 8 proc. negatywnych.
Władze lokalne dobrze ocenia 70 proc. badanych, Kościół katolicki - 63 proc., a prokuraturę i sądy odpowiednio - 43 i 42 proc.

PChinfografika Krystyna Zaczkiewicz

Skuteczność, apolityczność i czystość

Wyniki badań społecznych komentuje prof. Andrzej Rychard - dyrektor Ośrodka Studiów Społecznych Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN:

- Odsetek pozytywnych ocen pracy Policji rośnie, choć ostatnio dynamika tego wzrostu nie jest bardzo wysoka, pewnie dlatego, że już naprawdę spory jest odsetek ocen pozytywnych. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem dość trwałym, przynajmniej w skali miesięcy. Myślę, że tak dobra ocena pracy Policji wynika m.in. z tego, że mimo pewnych zawirowań Policja nie jest postrzegana jako element gry politycznej, że ważna dla jej wizerunku kwestia wyjaśnienia zabójstwa generała Papały jakby ruszyła z miejsca, a przede wszystkim chyba dlatego, że Policja staje się coraz bardziej widoczna w miejscach zamieszkania, na ulicach.

Trudno przewidzieć, gdzie jest granica tego wzrostu. Dziwiłbym się jednak, gdyby Policja przeskoczyła media. To, że jest pierwszą instytucją publiczną (poza telewizją i radiem), to bardzo ważne. Tym bardziej że wszelkie inne instytucje szeroko rozumianego systemu władzy (poza władzą lokalną) są znacznie niżej.

Żeby utrzymać dobry wynik, Policja powinna przede wszystkim doskonalić profesjonalną, skuteczną i przyjazną obecność w życiu społeczeństwa. Tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Dalej: trzymać się jak najdalej od polityki, a także walczyć z korupcją i innymi patologiami we własnych szeregach oraz dążyć do transparentności reguł i procedur. Czyli: skuteczność, apolityczność i czystość. Każdy krok do przodu w tych kwestiach umacnia zaufanie do Policji. Problem nie polega na tym, że nikt tego nie wie. Przeciwnie, to przecież sprawy oczywiste. Pytanie: jak to zrobić?

Wysłuchał Paweł Chojecki

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.