- Biuro Spraw Wewnętrznych KGP zaproponowało wprowadzenie przepisu, który pozwoli oceniać postawy policjantów w służbie.

+

- Są już poszczególne elementy umundurowania.

+

Tragedia na torach

+

Dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości sprawa została zamknięta, kiedy po 25 latach zbrodnia uległa przedawnieniu

+

Rozmowa z nadinsp. Adamem Rapackim, byłym zastępcą komendanta głównego Policji

+