Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poza przetargiem? Nigdy!

Rozmowa z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

Do tej pory Policja kupowała niektóre samochody (głównie furgony przeznaczone np. na więźniarki) poza przetargiem. Dlaczego nagle okazało się, że jest to niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych?
- Nic mi nie wiadomo na ten temat. Z informacji, jakimi dysponuję, wynika, że Policja zawsze kupowała pojazdy, stosując procedury zgodne z prawem zamówień publicznych. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych tegoroczne działanie jest niewłaściwe, dlatego zaleciłem przeprowadzenie kontroli wobec sposobu zakupu 1700 samochodów typu "furgon oznakowany w specjalistycznej wersji zabudowy dla Policji" i nieoznakowany w wersji "mała więźniarka". Zamawiający (KGP) wybór trybu pozaustawowego uzasadnił tym, że Policja stoi na straży bezpieczeństwa obywateli i państwa, więc musi być zaopatrzona w sprzęt i urządzenia pozwalające jej na wypełnianie tego zadania. Jednakże fakt, że funkcjonariusze Policji mają zapewniać bezpieczeństwo obywatelom, nie determinuje automatycznej możliwości kupowania pojazdów poza ustawą. Bo skoro samochody, to dlaczego nie komputery, mundury czy długopisy?

Ale zamawiający stwierdził też, że przedmiotem zamówienia nie są typowe samochody dostawcze, przeznaczone do powszechnego użytkowania, lecz pojazdy specjalnie przygotowane już na linii produkcyjnej, wyposażone w elementy przeznaczone tylko dla Policji i niedostępne w cywilnych, ogólnodostępnych wersjach.
- Nawet ten fakt nie świadczy o tym, że zastosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) wiązałoby się z zagrożeniem podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, a tylko to zwalnia od zastosowania ustawy.

Dlaczego więc wojsko może kupować pojazdy poza przetargiem, a Policja nie?
- Nie znam takich przypadków. Nie wiem, o jakie pojazdy chodzi, ale zakup np. wozów bojowych na potrzeby udziału polskiego wojska w operacjach w Iraku czy Afganistanie zdecydowanie wiąże się z bezpieczeństwem państwa, zatem możliwe jest wtedy odstąpienie od rygorów ustawowych. Nie słyszałem natomiast, aby wojsko kupowało furgony czy inne pojazdy osobowe, które nie służą bezpośrednio do celów bojowych, w trybie pozaustawowym.

(...)

Tadeusz Noszczyński
zdj. Andrzej Mitura

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.