Badania opinii

- Siła czy słabość - policjanci oceniają funkcjonowanie i organizację swojej firmy

Policjanci widzą więcej słabych niż silnych stron w swojej formacji. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Komendę Główną Policji, w których na przełomie maja i czerwca uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy.

W badaniu uczestniczyli wszyscy komendanci wojewódzcy i dyrektorzy biur KGP oraz 100 wybranych losowo komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych, 950 policjantów z pionów kryminalnego i prewencji, dowódcy i policjanci oddziałów prewencji.

- W przygotowaniu zagadnień do ankiety wzięli udział policjanci wszystkich badanych specjalności - mówi naczelnik Wydziału Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu KGP podkom. Bartosz Furgała. - Wypowiedziało się natomiast w sumie 1050 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w różnych jednostkach i na różnych stanowiskach. To reprezentatywna próba.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Respondenci ocenili około dwustu aspektów pracy Policji. Zasadnicza część ankiety była adresowana do wszystkich badanych, czyli policjantów pełniących służbę na rozmaitych stanowiskach. Zawierała pytania m.in. o organizację pracy, system motywacyjny, współpracę wewnętrzną, wyposażenie, finanse. Wszystkie aspekty organizacji pracy zostały uznane za słabą stronę. Podobnie system doskonalenia zawodowego w jednostkach. Natomiast doświadczenie, poziom umiejętności i wiedzy funkcjonariuszy okazał się mocną stroną Policji. Ocena wyposażenia i infrastruktury jest zdecydowanie negatywna, podobnie jak uposażenia funkcjonariuszy i pracowników Policji.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W części szczegółowej znalazły się pytania do poszczególnych grup policjantów, które dotyczyły specyfiki służby na konkretnych stanowiskach: dzielnicowych, dyżurnych, patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, OPP, prewencji kryminalnej, dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, techników kryminalistyki.

Policjanci z prewencji uznali współpracę między komórkami służby prewencyjnej za silną stronę, natomiast ze służbą kryminalną - za słabą. Dyżurni negatywnie ocenili siły i środki, którymi dysponują do obsługi zdarzeń. Dzielnicowym nie podoba się dostosowanie wielkości podległych im rejonów do ich możliwości. Technicy bardzo negatywnie ocenili wyposażenie ich w materiały i środki ochronne.

W ankiecie znalazła się też ocena współpracy międzynarodowej Policji. Na ten temat wypowiedzieli się tylko komendanci wojewódzcy Policji oraz dyrektorzy biur KGP, którzy uznali, że słabą stroną polskiej Policji jest wzorowanie się na rozwiązaniach policji zagranicznych, natomiast silną - merytoryczne przygotowanie naszych oficerów łącznikowych za granicą i wymiana za ich pośrednictwem informacji kryminalnych.

ZDANIEM RESPONDENTÓW

Oprócz pytań zamkniętych respondenci mogli swobodnie wypowiedzieć się na temat słabych i mocnych stron polskiej Policji.

- Z otwartych wypowiedzi wynika, że mocną stroną Policji jest np. "zaangażowanie policjantów", "doświadczenie i motywacja do pracy starszych policjantów", "autorytet społeczny Policji" - mówi nadkom. Jadwiga Kubik z wydziału opracowań. - Natomiast słabą "ocenianie policjantów wyłącznie na podstawie statystyki", "złe naliczenia etatowe", "brak promocji najlepszych absolwentów", "zwolnienia lekarskie", "brak obsady punktów recepcyjnych" i inne.

Wnioski z badania po uzupełnieniu o inne analizy, w tym raporty z działania służb prewencyjnej, kryminalnej i logistycznej, posłużą do zdiagnozowania kondycji Policji. Co ma być jedną z podstaw przygotowania "Priorytetów KGP" na lata 2010-12.

Zobacz tabelę z wybranymi wynikami badań silnych i słabych stron Policji
(pobierz plik PDF) >>

Pełny raport z badania silnych i słabych stron Policji zostanie umieszczony na stronie www.policja.pl w dziale "Opinia publiczna".

Na podstawie danych Wydziału Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej KGP
oprac. Paweł Chojecki

nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji

- Badanie mocnych i słabych stron Policji to dobre narzędzie do diagnozy i w rezultacie do opracowania strategii i priorytetów na przyszłość. Mierniki komendanta głównego składają się w połowie ze statystyki, a w połowie z oceny społecznej pracy Policji, która z kolei w trzech piątych jest oceną zewnętrzną, a w dwóch piątych wewnętrzną. Wyniki pokazują, jak policjanci oceniają sytuację w Policji i w jakim kierunku powinny iść zmiany. Mam zaufanie do ich wypowiedzi, bo to oni wiedzą najlepiej, jak, z kim, gdzie i na czym im się pracuje.

Przeglądając raport z badania, można stwierdzić, że policjanci słabych stron Policji wskazali więcej niż mocnych. To oznacza, że wiele trzeba zrobić. Zastanawia też fakt, jak wielkie są jeszcze możliwości w Policji, skoro mimo to mamy wysokie zaufanie społeczne.

Uzyskane wyniki w zasadzie potwierdzają obiegowe opinie. Nie zdziwiło mnie np., że policjanci ciągle narzekają na wyposażenie, bo przecież mamy duże pieniądze na zakupy, a stale są kłopoty z przeprowadzaniem przetargów. Potwierdziły się też moje obserwacje, że są problemy w ocenie przydatności służby prewencyjnej dla kryminalnej i odwrotnie. Policjanci za słabą stronę uznali też częste zmiany kadrowe. Widać, że jest nadal sporo do zrobienia. Z pewnością takie badania będą powtarzane.

zdj. Andrzej Mitura

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)