Konwoje

- Dyla...! - przyczyny i skutki błędów policjantów doprowadzających i konwojujących osoby zatrzymanei

 

 
 
Większość ucieczek z konwoju zdarza się w czasie 48 godzin po zatrzymaniu
Rutyna, zaniedbanie, ale czasem też zwykłe ludzkie współczucie - to główne przyczyny błędów popełnianych przez policjantów doprowadzających i konwojujących osoby zatrzymane. Błędów skutkujących ich ucieczkami, atakami na funkcjonariuszy, samookaleczeniami.

W pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku odnotowano 26 wydarzeń nadzwyczajnych podczas konwojów i doprowadzeń. O 22 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Aż 84,6 proc. z nich, czyli 22 wydarzenia miały miejsce nie podczas konwojów sensu stricto, a więc przewożenia aresztowanych z zakładów karnych do sądów, prokuratur lub placówek służby zdrowia, czym zajmują się wyspecjalizowane wydziały konwojowe, istniejące od tego roku w każdej komendzie wojewódzkiej, a podczas doprowadzeń, czyli czynności wykonywanych w ciągu 48 godzin od zatrzymania - mówi naczelnik Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP mł. insp. Ryszard Kamiński. - Doprowadzenia wykonują policjanci z różnych pionów, nie zawsze odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do służby konwojowej.

Wśród zdarzeń nadzwyczajnych podczas doprowadzeń najwięcej było ucieczek - 17, w tym: 10 z jednostek Policji, 2 - z prokuratury i sądu, 2 - ze szpitali i 3 - ze środków transportu. Resztę stanowiły próby ucieczek lub samookaleczenia.

Z konwojów udało się uciec dwóm aresztowanym, dwóch kolejnych próbowało, a jeden dokonał samookaleczenia.

(...)

Odruch współczucia - szlachetny w innych sytuacjach, dla konwojenta może być zgubny. Mocno doświadczyła tego policjantka, która w styczniu wraz z partnerem doprowadzała zatrzymanego do prokuratury. W czasie transportu delikwent miał założone kajdanki na ręce trzymane z przodu. W prokuraturze zaczął uskarżać się na ból nadgarstków. Konwojenci zdjęli mu kajdanki. Na schodach zatrzymany odwrócił się nagle, odepchnął idącą za nim policjantkę, która wywróciła się, on zaś, korzystając z zamieszania, uciekł z budynku.

(...)

Przemysław Kacak
zdj. Paweł Chojecki, Andrzej Mitura

Co grozi policjantowi, kiedy ucieknie osoba konwojowana?

. postępowanie dyscyplinarne w celu ustalenia stopnia winy konwojenta(tów),
. nałożenie jednej z kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 134 ustawy o Policji (upomnienie, nagana, surowa nagana, nagana z ostrzeżeniem, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby, wydalenie ze służby),
. postępowanie prokuratorskie mające na celu wykluczenie lub potwierdzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 k.k., polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych,
. w razie udowodnienia winy - kara pozbawienia wolności do lat 3.

J.Pac.Przygotowywane jest nowe zarządzenie komendanta głównego Policji w sprawie służby konwojowej. Oto proponowane definicje użytych w nim terminów:

konwój - zespół czynności związanych z przemieszczaniem osoby konwojowanej z miejsca prawnej izolacji w celu ochrony i niedopuszczenia do zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego. Konwojem jest również ochrona przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych;

osoba konwojowana - osoba pozbawiona wolności, będąca w ewidencji jednostki penitencjarnej, zakładu poprawczego lub innego ośrodka dla nieletnich. Osobą konwojowaną jest również osoba przekazywana w ramach umów międzynarodowych;

komórka konwojowa - wydział konwojowy komendy wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Głównej Policji;

konwojent - policjant wykonujący zadania konwojowe;

konwój etapowy - system zbiorowego transportu osób, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innego miejsca prawnej izolacji lub organu wzywającego;

osoba wymagająca szczególnego nadzoru - osoba skazana, oskarżona lub podejrzana o dokonanie zamachu terrorystycznego, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, o uprowadzenie statku powietrznego lub morskiego, popełnienie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, o wzięcie lub przetrzymywanie zakładników; bądź osoba, wobec której uzyskano informację o mogącym zaistnieć wydarzeniu nadzwyczajnym;

doprowadzenie - zespół czynności podejmowanych wobec osoby podczas jej przemieszczania do miejsca prawnej izolacji, jednostki organizacyjnej Policji, organu wzywającego, miejsca przeprowadzania czynności procesowych, izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub pobytu w celu niedopuszczenia do zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego. Doprowadzeniem jest również dowiezienie cudzoziemca do przejścia granicznego w celu wydalenia;

miejsce prawnej izolacji - zakład karny, areszt śledczy, oddział psychiatrii sądowej, zakład poprawczy oraz inny ośrodek dla nieletnich, pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjna izba dziecka, a także strzeżony ośrodek dla cudzoziemców oraz areszt w celu wydalenia;

wydarzenia nadzwyczajne - zgon, samobójstwo, usiłowanie samobójstwa, ucieczka, próba ucieczki, wypadek drogowy, zamach w celu uwolnienia osoby lub zamach na życie lub zdrowie osób uczestniczących w konwoju lub doprowadzeniu, a także zamach na konwój przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz inne wydarzenie z udziałem policjanta, osoby konwojowanej lub doprowadzane

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)