Wojsko Polskie przechodzi na zawodowstwo – poboru już nie będzie. Jak Policja poradzi sobie z przyszłym brakiem służby kandydackiej (zastępczej)? Pierwszym pomysłem na jej zastąpienie była służba kontraktowa, ale...

+

Z Grzegorzem Schetyną, wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji rozmawia Irena Fedorowicz

+

Przemiany, które zaszły w Polsce po 1989 r., spowodowały pojawienie się procederu – wcześniej prawie nieznanego – handlu ludźmi. Obecnie jesteśmy krajem, z którego nie tylko pochodzą ofiary, ale także terytorium, przez które ofiary z Europy Wschodniej transportowane są na zachód. I wreszcie miejscem docelowym dla osób ze wschodu i południa Europy.

+

Policja jest formacją apolityczną. Tak jest w ustawie o Policji. W życiu bywa różnie. W lipcu 2008 r. w artykule „Efekt domina” pisaliśmy o wpływie polityki na policyjną rzeczywistość. Przykładów nie brakuje.

+

Nazwisk niektórych policjantów zmarłych tragicznie próżno szukać w księgach pamięci. Milczy o nich również resortowa prasa okresu międzywojnia. Dlaczego? Bo popełnili czyny naganne. Cóż, już wtedy nie wszyscy policjanci byli aniołami.

+