Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Służbę w Policji zakończył nadinsp. Henryk Tusiński

27 lutego br. służbę w Policji zakończył nadinsp. Henryk Tusiński, dotychczasowy zastępca komendanta głównego Policji do spraw logistyki. 2 marca stanowisko to objął insp. Andrzej Trela, ostatnio dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w MSWiA. Insp. Trela był wcześniej dyrektorem Biura Kryminalnego KGP (do maja 2007 r.).

Pożegnanie odchodzącego komendanta i powitanie jego następcy odbyło się 2 marca br.

– To był najkrótszy czas mojej służby na stanowisku kierowniczym – mówił nadinsp. Henryk Tusiński. – Ale najbardziej intensywny – przyznał.

- W takiej chwili trudno nie czuć ciężaru odpowiedzialności – mówił insp. Andrzej Trela.