Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe założenia do projektu reformy emerytur służb mundurowych

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna ogłosił nowe założenia do projektu reformy emerytur służb mundurowych.

Zakładają one podział policjantów (i funkcjonariuszy innych służb podległych MSWiA) na trzy grupy:

1. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. nie będą pozostawali w służbie (nowi policjanci i ci, którzy zostaną przywróceni do służby po tej dacie) –uprawnienia emerytalne – po 25 latach służby; podstawa wymiaru – średnia z ostatnich 36 miesięcy; wysokość świadczenia po 25 latach – 66 proc.; plus 1,9 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok; max. 85 proc.); nie będzie zwiększania emerytury z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą.

2. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. będą mieli ukończone 15 lat służby – emerytura w całości na dotychczasowych zasadach (po 15 latach 40 proc. ostatniego uposażenia, 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok, max. 75 proc.; pozostaje zwiększenie świadczenia z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą - max. 15 proc.).

3. Funkcjonariusze, którzy 1 stycznia 2010 r. będą mieli mniej niż 15 lat stażu w służbie – w ciągu pół roku będą mogli wybrać system emerytalny; niezależnie od tego, który wybiorą, podstawą obliczenia świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 36 miesięcy służby, a emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa w związku ze służbą.