Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Benzylopiperazyna na liście

8 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do wykazu substancji psychotropowych dopisana została substancja syntetyczna benzylopiperazyna (BZP) wchodząca w skład niektórych dopalaczy.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy m.in. "Benzylopiperazyna jest substancją syntetyczną, która po raz pierwszy pojawiła się w Unii Europejskiej w 1999 r. Podobnie jak amfetamina czy metamfetamina, benzylopiperazyna działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, jednak jej siła działania jest wyraźnie mniejsza (około 10% siły działania amfetaminy). Z uwagi na właściwości pobudzające, zagrożenie dla zdrowia oraz brak korzyści medycznych zdaniem Rady Unii Europejskiej istnieje potrzeba ustanowienia kontroli nad tą substancją".

Od dziś obrót środkami zawierającymi BZP jest nielegalny.