Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wyrok utrzymany

Rok więzienia w zawieszeniu dla byłego urzędnika MSWiA Tomasza Serafina i byłego szefa komisariatu na warszawskim Dworcu Centralnym, Waldemara Płońskiego. Taka jest decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił apelacji obrońców i uznał, że mężczyźni przekroczyli uprawnienia.

- Sąd nie dopatrzył się żadnych uchybień w uzasadnieniu wyroku I instancji – powiedziała sędzia Małgorzata Radomińska i dodała, że według sądu zachowanie obu skazanych było naruszeniem ślubowania policyjnego, zasad funkcjonowania policji oraz działaniem wbrew interesowi publicznemu.
Proces dotyczył odwiezienia w grudniu 2006 r. Tomasza Serafina z Warszawy do domu w Siedlcach. Dwoje policjantów sierżant Justyna Zawadka i mł. aspirant Tomasz Twardo z komisariatu na Dworcu Centralnym, którzy wykonali to polecenie, zginęło w drodze powrotnej. Ich radiowóz wpadł do rozlewiska.
Wyrok jest prawomocny.