Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MSWiA chce włączyć SOK do Policji

Do uzgodnień międzyresortowych trafiła opracowana przez MSWiA nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2011 r. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostaną wcieleni do Policji.

Po tej dacie dotychczasowi funkcjonariusze SOK staną się funkcjonariuszami policji kolejowej, która pojawi się w znowelizowanej ustawie o Policji. Nowo wcieleni będą mieli trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Wejście w życie nowych przepisów ma spowodować utworzenie w Policji dodatkowych 3,2 tys. etatów dla funkcjonariuszy oraz 200 etatów dla pracowników cywilnych.

Straż Ochrony Kolei w chwili obecnej zatrudnia około 3500 funkcjonariuszy w ośmiu Komendach Regionalnych, 30 Rejonach i 68 Posterunkach SOK. Chroni ponad 19 tys. km linii kolejowych i blisko 5000 pociągów osobowych i pośpiesznych w ciągu doby.

KK. / PAP
 

Pliki do pobrania