Aleksandra Saraceń 17 lat trenowała pięciobój nowoczesny. Przez 10 lat była w kadrze narodowej juniorek, przez chwilę także seniorek. Gdy trzeba było zdecydować o przyszłości, wybrała służbę w Policji. Dziś startuje w resortowych zawodach, zapełniając służbowy pokój kolejnymi trofeami.

+

mówi insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki.

+

– Mieliśmy tu sporo osób z pierwszych stron gazet – uśmiecha się asp. sztab. Krzysztof Wojdyn z Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi. – Pełny zestaw przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu i gospodarczych. Łódzka „konwojówka” odpowiada za centralny punkt wymiany osób konwojowanych etapowo w KMP w Piotrkowie Trybunalskim – „dworzec przesiadkowy” za kratami. Z „poczekalniami”, z judaszami w drzwiach. Jedyne takie miejsce na policyjnej mapie Polski.

+

Czterech polskich policjantów patrolowało w kwietniu drogi brytyjskiego hrabstwa Yorkshire. Żeby poznać pracę tamtejszej policji drogowej. Jeden z nich, nadkom. Artur Binkowski z Kielc, opisał dla czytelników „Policji 997” wrażenia z pobytu.

+

W szeregi Policji Państwowej, dotkniętej początkowo deficytem uzbrojenia, najchętniej przyjmowano kandydatów z własnym naganem czy mauserem. O pochodzenie tej broni nikt ich nie pytał.

+