Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

90 LAT POLSKIEJ POLICJI

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż.

Tak brzmiały słowa historycznej już dziś przysięgi, które przed dziewięćdziesięciu laty wypowiadali pierwsi polscy stróże prawa, wstępując w szeregi Policji Państwowej. Nową formację powołano na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy RP 24 lipca 1919 r., ale sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego stały się priorytetem rządu Jędrzeja Moraczewskiego już z chwilą uzyskania przez Polskę niepodległości, w listopadzie 1918 r.

Kwestią szczególnie istotną była konieczność powołania jednolitej organizacji policyjnej, o zasięgu ogólnokrajowym, w miejsce tworzonych od 1914 r. przez lokalne samorządy, administrację państwową, a nawet partie polityczne licznych ugrupowań paramilitarnych, niekiedy nawet o charakterze bojówkarskim i epizodycznym. Zamierzony cel udało się osiągnąć dopiero po zakończeniu działań wojennych.

(...)

24 lipca 1919 r., zaledwie osiem miesięcy od odzyskania niepodległości i sześć od wyłonienia polskiego parlamentu, posłowie uchwalili ustawę o Policji Państwowej. Z tą chwilą wszelkie jednostki milicji, policji komunalnej oraz straże przestały istnieć. Nowa formacja, zgodnie z zapisem ustawowym, była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Zorganizowana i wyszkolona na wzór wojskowy podlegała ministrowi spraw wewnętrznych. Jej strukturę organizacyjną przystosowano do podziału administracyjnego kraju. Jednostkami nadrzędnymi były komendy okręgowe, którym podlegały komendy powiatowe, komisariaty oraz posterunki gminne. Na czele policji stał jej komendant główny.

Na mocy nowej ustawy utworzono początkowo 6 okręgów policyjnych: warszawski, łódzki, kielecki, lubelski, białostocki i m. st. Warszawy. Pierwszym komendantem głównym PP został Władysław Henszel (poprzednio komendant Policji Komunalnej i Milicji Ludowej). Stan liczebny ówczesnej formacji wynosił 723 funkcjonariuszy wyższych i 27 447 niższych.

(...)

Jerzy Paciorkowski

Jest to fragment artykułu. Całość w tradycyjnej, drukowanej wersjii miesięcznika „Policja 997”.


Mając mniej, zróbmy więcej

Z gen. insp. Andrzejem Matejukiem, komendantem głównym Policji, rozmawia Irena Fedorowicz.

Święto Policji mamy w tym roku szczególne: jubileuszowe i kryzysowe. Czego szef Policji życzy podwładnym z tej okazji?

 – To Święto Policji jest na pewno szczególne. Nie z powodu światowego kryzysu ekonomicznego, ale z powodu 90. rocznicy powstania policji polskiej. To dobry moment, by przypomnieć sobie historię formacji, która od chwili powstania starała się służyć społeczeństwu. 

I dobry czas, by oddać honor wszystkim policjantom, którzy stracili życie w walce z przestępcami, oraz tym, którzy zginęli tylko dlatego, że byli polskimi policjantami. Mam tu na myśli ofiary Katynia i Miednoje. To również dobry moment, by podziękować wszystkim policjantom za ich trudną pracę, za zaangażowanie i wytrwałość w realizacji oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa.

Życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji dużo zdrowia, jak najmniej osobistych kłopotów i satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanej pracy.

Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Polski za to, że wysoko oceniają pracę swojej policji. Że mają do niej tak wysokie zaufanie. Ocena społeczna jest dla nas, policjantów, najważniejsza i nadal będziemy robić wszystko, by nie zawieść oczekiwań.

Nie uciekniemy jednak od kryzysu.

– O światowym kryzysie gospodarczym musimy pamiętać codziennie, aby bardzo – podkreśliłbym to słowo: bardzo – racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi. Jest to okres, który zmusza nas do szukania nowych rozwiązań i do modyfikacji dotychczasowych działań.

Kończące się pierwsze półrocze potwierdza, że dzięki determinacji policjantów i ich przełożonych utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa, skutecznie zwalczamy przestępczość zorganizowaną, ograniczamy przestępczość pospolitą, tę najbardziej dokuczliwą. Rośnie skuteczność w ustalaniu i zatrzymywaniu sprawców przestępstw.

W ramach posiadanych środków realizujemy założone priorytety finansowe. Zostały wypłacone najważniejsze zobowiązania, które dotyczyły wszystkich policjantów: podwyżka pensji, trzynastka i mundurówka.

Policjanci narzekają, że nie są realizowane należne im świadczenia, takie jak dopłata do wypoczynku, za dojazd do miejsca pełnienia służby czy równoważniki za remont albo brak mieszkania.

– Są opóźnienia w realizacji tych świadczeń. Przyjęliśmy zasadę, że dodatki te w pierwszej kolejności wypłacamy tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Pozostałym policjantom uregulujemy wypłaty w miarę posiadania środków finansowych. Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja niepokoi policjantów, ale dziękuję im za to, że podchodzą do tych problemów spokojnie.

Jaka będzie druga połowa tego trudnego roku? Zobaczymy. Gdybanie jest niepoważne. Zapewniam, że analizujemy i monitorujemy sytuację, by w odpowiednim momencie podjąć optymalne decyzje. Nie zapominajmy, że mimo spowolnienia realizacji ustawy modernizacyjnej nadal remontujemy obiekty, oddajemy nowe komisariaty, przybywa nowych samochodów, kupujemy wyposażenie, lada dzień na ulice wyjdą policjanci w nowych mundurach.

Okres kryzysu wymaga jednak od nas większej aktywności, a nie tylko przyglądania się temu, co się dzieje dookoła. Niech naszą motywacją do działania będą słowa, które usłyszałem od szefa firmy Microsoft, Steve'a Ballmera: Mając mniej, zróbmy więcej. Ta idea towarzyszyła mu, odkąd zaczął kierować firmą. Wspomniał o niej, kiedy polska Policja podpisywała, jako czwarta na świecie, umowę na oprogramowanie do zwalczania pedofilii w internecie.

Będą jakieś prezenty na Święto Policji? Czy należy zapomnieć o nagrodach?

– Jestem zwolennikiem zasady, że nagrody należą się tym, którzy na nie zasłużyli. Komendanci wojewódzcy korzystają z funduszu premiowego w różnym stopniu. Wielu podchodzi do nich w sposób bardzo rygorystyczny.

Z okazji Święta Policji wyraziłem zgodę, by nagrody dostała większa liczba policjantów i pracowników. Oczywiście po dogłębnej ocenie ich pracy. Jeżeli tylko do 24 lipca nic się w naszym skromnym budżecie nie zmieni, na konta komend wojewódzkich wpłyną stosowne zasilenia.

Życzę wszystkim więcej optymizmu, życzliwości, uśmiechu, i to nie tylko dla najbliższych.

Dziękuję za rozmowę.

zdj. Andrzej MituraBędzie się działo:
(wybór imprez towarzyszących obchodom 90. rocznicy polskiej Policji)


BIAŁYSTOK

3 lipca
- V zawody strzeleckie o puchar komendanta wojewódzkiego Policji z udziałem drużyn służb mundurowych województwa oraz podlaskich mediów – strzelnica KWP.
17 lipca
- Uroczystości wojewódzkie (w programie m.in. wręczenie aktów nominacyjnych, odznaczenia państwowe i resortowe, pokaz musztry paradnej) – Rynek Kościuszki.

BYDGOSZCZ

29 czerwca – 30 września
Bydgoszcz: Wystawa poświęcona historii polskiej Policji – Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
18 lipca
Toruń: Otwarcie nowej siedziby KP Toruń-Podgórz.
- Nadanie sztandaru KMP. Zakończenie plebiscytu „Gazety Pomorskiej” na najpopularniejszego policjanta województwa – Rynek
23 lipca
Bydgoszcz:
- Wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji. Festyn dla mieszkańców – Rynek.

GDAŃSK

23 lipca
Chojnice:
- Festyn dla mieszkańców (w programie m.in. prezentacja sprzętu policyjnego, konkurs plastyczny „Policja w oczach dziecka”) – Stary Rynek.
24 lipca
Gdańsk:
- Akademia wojewódzka na Dworze Artusa.
- Festyn dla mieszkańców Trójmiasta (w programie: prezentacja sprzętu i wyposażenia policyjnego, pokazy technik interwencji, konkursy) – ul. Targ Węglowy.
Bytów:
- Festyn dla mieszkańców miasta na dziedzińcu Zamku Bytowskiego (w programie pokazy sprzętu i umiejętności funkcjonariuszy KPP, konkursy sprawnościowe i wiedzy policyjnej dla dzieci i młodzieży.
28 lipca
Jurata:
- Akademia połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby KP.

GORZÓW WLKP.

17 lipca
Świebodzin:
- Nadanie sztandaru miejscowej KPP. – Rynek
Gorzów Wlkp.:
- Wojewódzkie obchody Święta Policji. Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policj – Rynek.

KATOWICE

24 – 25 lipca
- Dwudniowy maraton filmowy „Światowid w mundurze”. Wystawa umundurowania Policji Państwowej. Wystawa fotograficzna „Policja na przestrzeni lat” – Kino ,,Światowid”
25 lipca
- Rodzinny festyn (w programie: plenerowa kampania edukacyjna „Sieciaki na wakacjach”, pokaz sprzętu policyjnego oraz sprawności, przedwojenne patrole na ulicach, prezentacja posterunku PP). – .Ul. Mariacka
- 2. Festyn Policyjny OOP w Katowicach dla rodzin policjantów (w programie m.in. pokaz sprzętu, uzbrojenia i sprawności działania funkcjonariuszy OOP, konkursy strzeleckie, gry i zabawy dla dzieci) – siedziba OOP.

LUBLIN

17 lipca
- Mecz piłki nożnej Policja – Państwowa Straż Pożarna o puchar KWP – Gimnazjum nr 9.
19 lipca
- Uroczysty apel oraz nadanie sztandaru KMP w Lublinie – Pl. Litewski.
- Festyn policyjny (w programie m.in. zawody rowerowe dla dzieci, prezentacja sprzętu policyjnego, porady z zakresu rd., gry, zabawy, konkursy) – Ogród Saski.

ŁÓDŹ

19 lipca
- Impreza plenerowa „Stuknęła nam 90-tka” (w programie m.in. wybory miss i mistera Policji 2009, prezentacja nowego umundurowania, konkursy strzeleckie, pokaz tresury psów służbowych, policyjni hobbyści, koncerty zespołów) – siedziba KMP.
21 lipca
- Uroczystości rocznicowe (apel, msza w intencji policjantów, apel poległych przed Grobem Nieznanego Żołnierza, policyjna parada ulicami: Sienkiewicza, Piłsudskiego i Piotrkowską przed Urząd Wojewódzki) – siedziba KMP, Archikatedra.
- Otwarcie wystawy fotograficznej „Policja wczoraj i dziś”. Pokaz musztry paradnej. – Pasaż Schillera.

OLSZTYN

3 lipca
- VII Zawody Strzeleckie o Puchar KWP w Olsztynie z udziałem reprezentacji samorządów lokalnych – strzelnica KWP.
7 – 21 lipca
- Wystawa pokonkursowa fotografii (konkurs ogólnopolski dla policjantów i pracowników Policji) – Woj. Biblioteka Publiczna.
11 lipca
- Uroczysty apel (m.in. wręczenie orderów i odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższy stopień służbowy) – Rynek Starego Miasta.
12 lipca
- Rajd rowerowy „Jadę, nie tankuję”, pokazy sprzętu policyjnego oraz sprawności działania AT, gry i zabawy dla dzieci – Ratusz, Strzelnica KWP.

OPOLE

28 lipca
- Festyn dla mieszkańców oraz prezentacja nowego sztandaru KMP
(w programie m.in. występy zespołów wokalno-muzycznych) – Park osiedla AK.

POZNAŃ

3 – 4 lipca
- Wągrowiec: „Festyn Cysterski” (w programie m.in. koncerty zespołów, konkursy i zabawy dla dzieci, loterie).
23 lipca
- Kalisz: Otwarcie wystawy „90 lat Policji” – OSiR.

- Gniezno: Policyjna parada (przemarsz funkcjonariuszy KPP do Katedry
Gnieźnieńskiej z udziałem orkiestry dętej oraz wystawa historycznych pojazdów policyjnych) - godz. 8.30

- Gniezno: Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej - godz. 9.00
24 lipca
- Koło
(MOSiR, ul. Szkolna 2): Akademia godz. 12.30
29 lipca
- Poznań: Wojewódzkie obchody Święta Policji (msza św., nadanie sztandarów
KWP i KMP w Poznaniu, uroczysta akademia) – Plac Mickiewicza.
31 lipca
- Międzychód: Nadanie sztandaru miejscowej KPP.

RADOM

22 lipca
- Płock: Uroczysta msza św. w Płockiej Katedrze oraz apel na placu przed Ratuszem. Otwarcie wystawy „Mazowiecka Policja w latach 1919–1939”. w Muzeum Mazowieckim. Festyn rodzinny na Starym Rynku (w programie koncert gwiazd, występ kabaretu DKD, zespołu „Leszcze” oraz pokaz sztucznych ogni).

RZESZÓW

2 sierpnia
- Jarosław:
- Msza św. w kościele pw. Bożego Ciała. Uroczysty apel na Rynku.
Oddanie do użytku nowej siedziby KMP. Program artystyczny.

SZCZECIN

17 lipca
Białogard:
- Uroczystości rocznicowe (m.in. msza św. w intencji Policji zachodniopomorskiej, wręczenie sztandaru KPP). Gala policyjna (w programie m.in. wystawa prac artystów z klubu „Pasja” przy KWP w Szczecinie). „Miasteczko policyjne” dla mieszkańców pow. białogardzkiego (m.in. pokaz
sprzętu policyjnego i służb pokrewnych, tresura psów służbowych, stoiska promocyjne).

WARSZAWA

15 lipca
- Otwarcie wystawy „90 lat polskiej Policji” – (KSP).
17 lipca
- Wołomin: Uroczysty apel oraz festyn dla mieszkańców.
19 lipca
- Festyn dla mieszkańców (KRP Warszawa II) – Park w Powsinie.
22 lipca
- Mecz Gwiazdy – Policja – stadion Gwardii.
23 lipca
- Nowy Dwór Maz.: Uroczysty apel oraz piknik rodzinny.
- Pruszków: Uroczystości rocznicowe – Otrębusy
- Piaseczno: Uroczysty apel w siedzibie jednostki oraz spotkanie plenerowe.
24 lipca
- Centralne obchody Święta Policji – KGP, Plac Piłsudskiego.
25 lipca
- Legionowo: Uroczysty apel oraz piknik rodzinny – Serock.
26 lipca
- Msza święta w intencji Policji – Bazylika św. Krzyża.
31 lipca
- Uroczysty apel oraz spotkanie plenerowe – KPP Warszawa-Zachód.

WROCŁAW

3 lipca
- Festiwal orkiestr i chórów policyjnych – Rynek.

SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU

1 sierpnia
- Międzynarodowy Półmaraton Policyjny na trasie Słupsk – Ustka.