Wraz ze śmiercią jednego z pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na jaw wyszła tajemnica magazynu, którym się opiekował – skrzynie ze szczątkami ludzkimi, w tym z dwunastoma czaszkami przedwojennych oficerów polskich pomordowanych przez Sowietów w 1940 roku.

+

– Problem Policji w czasie kryzysu polega na tym, że informacje o przyczynach trudnych decyzji nie trafiają do policjantów i pracowników Policji – mówi insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki.

+

Pisaliśmy już, jak Policja edukuje obywateli, stosując terapię szokową. Teraz czas na lżejsze formy przekazu, choć treści nadal poważne: alkohol, bezpieczeństwo na co dzień i kradzieże kieszonkowe.

+

W sierpniu mija 89. rocznica „cudu nad Wisłą”. W operacji tej, o czym nie wszyscy wiedzą, mieli swój udział również ochotnicy w policyjnych mundurach. Walczyli krótko, ale z najwyższym oddaniem, przynosząc chwałę swej formacji.

+

Z budżetu państwa wydawanych jest rocznie prawie 800 mln zł na wypłaty dla osób, którym bliscy nie płacą alimentów. Olbrzymie pieniądze pochłania też ściganie i karanie tych, którzy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego – 7 mln zł rocznie kosztują Policję postępowania przygotowawcze i prawie 50 mln wynosi utrzymanie osadzonych w zakładach karnych.

+

Z greckiego daktylos znaczy palec, a skopein – patrzeć, oglądać. Terminu daktyloskopia po raz pierwszy użył argentyński dziennikarz Francisco Latzina w 1893 r., ale odcisków palców używano już w starożytności.

+