Nie ma zbrodni doskonałej i nie istnieje przestępca, który byłby w stanie zatrzeć za sobą wszystkie ślady.  I choć konkurencja badań DNA jest silna, daktyloskopia wcale nie pozostaje w tyle.

+

W Komendzie Głównej Policji trwa audyt. Krążą plotki, że zwolnionych zostanie około 30 procent zatrudnionych. Czy to prawda? - pytamy gen. insp. Andrzeja Matejuka, komendanta głównego Policji.

+

Sądząc z napływających do redakcji opinii, nowe mundury nie zyskały sympatii użytkowników. Mimo że początkowo testujący je policjanci wyrażali się o nich dość pochlebnie. Pytania zatem: czy do testów dano mundury inne gatunkowo od tych, które teraz otrzymują funkcjonariusze? A może powodem niezadowolenia jest fakt, że wersja wiosenno‑jesienna trafiła do policjantów w lipcu, w największy skwar? I kolejne: czy naprawdę muszą być one droższe niż garnitury od Armaniego?

+

Instytucję świadka koronnego wprowadzono do polskiego prawa ustawą z czerwca 1997 roku zmienioną w lipcu 2006 roku. Liczba świadków koronnych jest tajemnicą, wiadomo tylko, że obecnie programem ochrony objętych jest około 100 świadków i ich rodziny. Co wiedzą o funkcjonowaniu zorganizowanych grup przestępczych i o ich wpływach? Jaka jest ich sytuacja osobista?

+

Przodownik Bolesław Rybczyński z dumą nosił granatowy mundur. Zapłacił za to cenę najwyższą. Jego prochy spoczywają dziś na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Jego wnuk też nosi policyjny mundur.

+