Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

70 mln złotych na wymagalne świadczenia dodatkowe

Do końca listopada wypłaconych zostanie 70 mln zł świadczeń należnych policjantom, które trafią do funkcjonariuszy zaszeregowanych w grupach od 1 do 6. W sumie to 85 tys. policjantów. Świadczenia dla funkcjonariuszy znajdujących się w wyższych grupach zaszeregowania, od 7 i wyżej, z uwagi na sytuację budżetową, uregulowane zostaną w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Komendant Główny Policji, mając pełną świadomość, że dla wielu policjantów nawet stosunkowo niewielkie wypłaty ubocznych świadczeń ze stosunku służbowego (dopłaty do wypoczynku, równoważniki za niewykorzystany przejazd raz w roku itp.) mogą nadal stanowić istotny składnik budżetu domowego, podjął decyzję o uregulowaniu w pierwszej kolejności świadczeń funkcjonariuszy najniżej uposażonych, znajdujących się grupach zaszeregowania od 1 do 6. Wynika z tego, że regulacją świadczeń wymagalnych objęta zostanie grupa ok. 86% stanu osobowego, tj. 85 tys. funkcjonariuszy.

Świadczenia dla funkcjonariuszy znajdujących się w grupach 7 i wyższej, z uwagi na sytuację budżetową, uregulowane zostaną w miarę posiadanych możliwości finansowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji w uzasadnionych przypadkach mogą wypłacić zaległe świadczenia również osobom zatrudnionym na wyższych grupach zaszeregowania.