Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wypłata dodatków do końca roku

Wszystkie zaległe dodatki i ekwiwalenty MSWiA planuje wypłacić policjantom do końca roku. Odpowiadający w Sejmie na interpelacje poselskie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki dodał jednak, że zależy to także od wielkości zasileń, które Policja i resort otrzymają z Ministerstwa Finansów.

Minister przypomniał, że mimo trudnej sytuacji budżetowej Policji zabezpieczona jest wypłata wynagrodzeń i podwyżek dla funkcjonariuszy, na bieżąco regulowane są także rachunki na rzecz instytucji zewnętrznych oraz zabezpieczone są środki na policyjną infrastrukturę.

W przyszłym tygodniu, jak wynika z informacji przedstawionej przez wiceministra, dojdzie do spotkania ze związkami zawodowymi, na którym będzie mówił o krokach, które zostaną podjęte, aby zobowiązania MSWiA zostały zrealizowane.

KK, PAP