Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dodatki specjalne w służbie cywilnej

6 października Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 178 w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych uruchomienie środków nastąpi po przekazaniu do ministra finansów wniosków dysponentów części budżetowych o dokonanie zwiększenia środków finansowych w ich części budżetowej – celem przekazania odpowiednich kwot na dodatki specjalne do właściwych urzędów.

Załącznik nr 10 do uchwały nr 178 zawiera kwotowy i procentowy podział środków na dodatki specjalne przeznaczone na poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez ministra SWiA. Dla Policji (KGP i KWP) przewidziano kwotę 3.156.178 zł.

Przy podziale środków, wyższe od średniej dodatki specjalne przewidziano m.in. dla służb realizujących szczególnie ważne zadania w obszarze bezpieczeństwa publicznego w wysokości średnio 47,19 zł miesięcznie (brutto, bez pochodnych płaconych przez pracodawcę). Dla pozostałych urzędów wysokość dodatku specjalnego w ujęciu per capita wyniesie średnio 34,31 zł miesięcznie brutto, bez pochodnych płaconych przez pracodawcę.

Serwis Służby Cywilnej KPRM poinformował, że na poziomie urzędu, podział środków na dodatki specjalne powinien być dokonany zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, a w szczególności – równego traktowania pracowników oraz niedyskryminacji. Przypomniał również, że art. 85 ustawy o służbie cywilnej przewiduje obligatoryjne przyznanie tego dodatku wszystkim członkom korpusu służby cywilnej od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z §3 uchwały, weszła ona w życie z dniem podjęcia.

J.P.