Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy minister, budżet, system

Pierwsze spotkanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera z wyższą kadrą kierowniczą Policji zdominowane zostało przez sprawy finansowe. Minister, zwracając się m.in. do komendanta głównego i komendantów wojewódzkich, podkreślił, że chce być ambasadorem Policji w kontaktach z Ministerstwem Finansów. Dodał jednak, że będzie orędownikiem tylko tych, którzy potrafią go przekonać do słuszności swoich zamierzeń.

– Nie znam się na Policji, to Panowie są profesjonalistami, więc ja nie będę wtrącał się w szczegóły. Musicie jednak pamiętać, że za uprawnieniami, którymi lubię się dzielić, idzie odpowiedzialność – powiedział minister.

Jerzy Miller poprosił też o męską rozmowę na temat realnych celów Policji możliwych do osiągnięcia w ramach przedłożonego w Sejmie budżetu na 2010 r. Kilkakrotnie podkreślał, że dla niego, jako byłego wiceministra finansów, to właśnie sprawy celowości wydatków będą najważniejsze.

– Jeśli dokonujemy wydatków, to musimy osiągnąć efekt. Jeśli nie ma efektu, skreślam wydatek – zapowiedział.

Przypomniał również, że nie należy do żadnej partii politycznej, co sprawia, że jedynym narzędziem nacisku, jakiemu się podda, będzie argument.

BUDŻET 2010

O finansach Policji mówił także zastępca komendanta głównego Policji insp. Andrzej Trela. W trakcie spotkania zapoznał komendantów wojewódzkich m.in. z założeniami budżetu na 2010 r.

W przyszłym roku Policja będzie miała do dyspozycji 7 887 165 tys. zł. Na tę kwotę składają się środki zapisane w ustawie budżetowej, pochodzące z Programu Modernizacji Policji, a także środki unijne. Najwięcej jak zawsze pochłoną płace i pochodne – 6 344 331 tys. zł, pozapłacowe świadczenia pieniężne wyniosą 290 279 tys. zł, wydatki rzeczowe – 912 352 tys. zł, na budowlane wydatki inwestycyjne planujemy wydać 67 299 tys. zł, na zakupy – 272 904 tys. zł.

Choć nominalnie w budżecie państwa będzie dla Policji więcej pieniędzy (wzrost z 6 951 176 tys. zł do 7 494 582 tys. zł), to realnie środki będą mniejsze niż w ubiegłym roku. Stanie się tak dlatego, że kończą się środki, jakie ma do dyspozycji Policja w ramach programu jej modernizacji. Te z prawie 1350 mln zł w 2009 r. spadną do nieco ponad 350 mln zł, które de facto i tak miały być wydane w 2009 r. Komendant Trela podkreślił jednak, że ponad 360 mln zł, które pochodziły z programu modernizacji, a w 2009 r. były przeznaczone na fundusz płac, znalazły się w ustawie budżetowej na 2010 rok. Biorąc pod uwagę poszczególne składniki policyjnego budżetu, największy wzrost ma dotyczyć wydatków rzeczowych. W 2010 r. Policja będzie mogła na nie przeznaczyć o prawie 800 mln zł więcej niż w roku obecnym. Komendant Trela przestrzegał jednak przed zbyt daleko idącym optymizmem.

– Przyszły rok nadal będzie rokiem dla Policji trudnym, a zwiększenie środków na wydatki rzeczowe wcale nie oznacza zatrzymania bądź spowolnienia procesów racjonalizujących nasze wydatki – uprzedził.

DYSPONENCI

O pieniądzach mówiła także dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik, jednak nie o ilości, ale o sposobach zarządzania nimi. W Biurze Finansów KGP trwają prace nad projektem mającym zmienić obecny system, w którym komendant główny jest dysponentem budżetu II stopnia, a komendanci wojewódzcy III stopnia. Zdaniem Elizy Wójcik uprawnienia dysponowania środkami budżetowymi powinny zostać przekazane w dół, do poziomu komendantów miejskich i powiatowych, którzy mieliby stać się dysponentami III stopnia. Jej zdaniem zmiana ta stworzy im możliwości sprawnego działania, a także pozwoli kontynuować racjonalizację wydatków Policji na szczeblu miejskim i powiatowym. Na komendanta głównego Policji nowy system nałoży pełną odpowiedzialność za planowanie i wykonanie budżetu Policji.

Ten system finansowania Policji będzie obowiązywał, jeśli zaakceptuje go minister spraw wewnętrznych i administracji, a następnie minister finansów. W części narady poświęconej finansom analizowano także koszty oraz efektywność stacji obsługi pojazdów oraz mówiono o kosztach zarządzania nieruchomościami i o oszczędnościach, jakie można w tej kwestii osiągnąć (pisaliśmy o tym w numerze listopadowym).

NIE TYLKO FINANSE

Poza tematami finansowymi rozmawiano m.in. o obowiązkowych stażach nowo przyjmowanych policjantów w oddziałach prewencji, o wątpliwościach interpretacyjnych przy wdrażaniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o komunikacji wewnętrznej, a także o nowym systemie planowania, sprawozdawczości i oceny pracy Policji. W części poświęconej zadaniom pionu kryminalnego rozmawiano m.in. o zmianach w wojewódzkich strukturach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości nieletnich, narkotykowej oraz przeciwko mieniu. Do tych tematów będziemy wracać w kolejnych numerach „Policji 997”.

Klaudiusz Kryczka