Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przegląd kamizelek

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Trela polecił, by wszyscy kierownicy jednostek przygotowali do 19 bm. zestawienia na temat wykorzystania posiadanych kamizelek kuloodpornych.

Policja dysponuje 42,5 tys. kamizelek kuloodpornych; czynione są starania o pozyskanie funduszy na zakup następnych. Równocześnie ma zostać przeprowadzony przegląd, którego celem jest doprowadzenie do "bardziej efektywnego wykorzystania kamizelek już posiadanych". Chodzi o to, by w pierwszej kolejności trafiały one do policjantów, którzy są najbardziej narażeni na ataki sprawców przestępstw i wykroczeń, np. ogniw: patrolowo interwencyjnych, ruchu drogowego, wywiadowych, realizacyjnych.