Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja przed wojskiem i Kościołem

71 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę Policji; negatywnie - 19 proc., głównie najmłodszych respondentów.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w dniach 4-10 marca 2010 r. sondaż  "Aktualne problemy i wydarzenia", w którym udział wzięła  reprezentatywna próba losowa - 995 dorosłych mieszkańców Polski. Policja wyprzedziła m.in.: Kościół - 68 proc. ocen pozytywnych, Wojsko Polskie - 66 proc.; sądy - 43 proc.; prokuratury - 35 proc. Sama natomiast znalazła się za niektórymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi.