Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na ratunek!

Policjanci ruszyli do działań zabezpieczających i ratowniczych 17 maja. Na początek na południu Polski, a w miarę przesuwania się wielkiej wody – w kolejnych garnizonach. Tylko w niedzielę 23 maja policjanci ewakuowali 4415 osób.

Sami też się musieli ratować: zalało krakowską KWP, a w Wąchocku (woj. świętokrzyskie) na skutek podmycia popękały ściany komisariatu. Kiedy oddajemy ten numer do drukarni, wielka woda dotarła do Grudziądza.

PK

Sandomierz, 19 maja 2010 r. Wisła przerwała wał i zalała część miasta.
Żołnierze, strażacy i policjanci wywożą mieszkańców i to, co zdołali uratować
zdj. PAP/Piotr Polak

 

Opole Lubelskie (woj. lubelskie), 21 maja 2010 r.; policjanci pomagają w umacnianiu wału przeciwpowodziowego
zdj. KWP w Lublinie

 

 


Wola Rogowska (woj. małopolskie), 22 maja 2010 r.; saperzy wysadzili fragment wału
przeciwpowodziowego, by Wisła,
która zalała pola, mogła odpłynąć
zdj. PAP/Paweł TopolskiŚwiniary (woj. mazowieckie),
23 maja 2010 r.;
woda przerwała wał przeciwpowodziowy.
Policjanci uczestniczą w ewakuacji mieszkańców
zdj. PAP/Piotr Piotrowski

 

 


 


Nowe mundury można sobie kupić
 

Od 1 czerwca w Biurze Logistyki Policji KGP ma działać punkt kontaktowy, w którym policjant może zamówić dodatkowe elementy umundurowania nowego wzoru.


W związku z wprowadzaniem do wyposażenia Policji nowego umundurowania służbowego pojawiają się pytania od policjantów, dotyczące możliwości nabycia poszczególnych elementów ubioru nowego wzoru. W celu oszacowania poziomu zainteresowania zakupem umundurowania Biuro Logistyki Policji KGP zebrało informacje w tej sprawie z poszczególnych jednostek. Z uzyskanych danych wynika, że chęć nabycia zadeklarowano w dziewięciu. Największe zapotrzebowanie dotyczy koszul służbowych.

Punkt kontaktowy

Aby maksymalnie usprawnić proces odpłatnego nabywania elementów nowego wzoru, punkt kontaktowy w BLP KGP czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15 pod numerem telefonu (22) 60 135 88.

Kiedy zamówienie zostanie zrealizowane, zainteresowany będzie mógł odebrać zamówione przedmioty w magazynie komendy wojewódzkiej Policji, po wpłaceniu równowartości ceny przedmiotu do kasy jednostki. Informacji, czy ceny poszczególnych elementów umundurowania będą takie same, jak podane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, nie udało nam się uzyskać. W zależności od zainteresowania i liczby zgłoszeń zamówienia mają być realizowane w terminie od 1 do 3 miesięcy.

Są letnie spodnie i buty

Komenda Główna Policji podpisała umowy na dostawę 30 tys. kompletów spodni letnich do półbutów, 30 tys. par półbutów służbowych oraz 60 tys. sztuk koszulek polo z krótkim rękawem. Pierwsza dostawa dotarła 21 maja.

– Ponieważ kupowane elementy nowego wzoru są wprowadzane do wyposażenia policjantów po raz pierwszy – mówi podinsp. Tomasz Safjański, zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP – planujemy przeprowadzić wśród nich ankietę, na podstawie której będą wprowadzane ewentualne zmiany w użytkowanym umundurowaniu.

Mundury opatentowane

KGP przysługuje wyłączne prawo korzystania z wzorów przemysłowych poszczególnych elementów nowego umundurowania.

– 1 kwietnia 2010 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa z rejestracji na wzory przemysłowe przedmiotów umundurowania służbowego policjanta – informuje dyrektor Safjański. – Zgodnie z art. 105 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Prawo to jest udzielane na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. Objęcie ochroną wzorów przemysłowych umundurowania służbowego oznacza, że komendantowi głównemu Policji przysługują wszelkie działania prawne związane z ochroną patentową wzoru, w tym możliwość dochodzenia zakazu wytwarzania, oferowania czy wprowadzania do obrotu.

TN
 

tel. 226013588
e-mail: kwatermistrzblp@policja.gov.pl