Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ukazał się 4 numer Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji

Znalazły się w nim dwie pozycje:

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 254 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji

oraz,

Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 74 z dnia 19 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie profilaktyki opieki zdrowotnej w Policji.

Pełny tekst dziennika na stronie BIP