Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Duża nowelizacja prawa karnego już obowiązuje

Weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa karnego. W znowelizowanych dziewięciu ustawach i sześciu kodeksach znalazły się m.in. następujące zmiany:

- Zaostrzono kary za pedofilię. Przestępstwo to stało się zbrodnią, zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 3.

- Wprowadzono farmakologiczne leczenie pedofilów. O potrzebie leczenia pedofila zadecyduje sąd na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary.

- Wprowadzono karanie propagowania tzw. dobrej pedofilii - czyli publicznego twierdzenia, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić. Przestępstwo to będzie zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

- Wprowadzono przestępstwo tzw. groomingu, czyli składania przez internet małoletniemu propozycji seksualnych. Za nawiązywanie przez internet kontaktu w celach pedofilskich z osobą małoletnią będzie grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

- wprowadzono karalność sprzedaży przedmiotów zawierających treści totalitarne - komunistyczne i faszystowskie. Wyjątkiem ma być działalność artystyczna, edukacyjna, kolekcjonerska czy naukowa.

- Wprowadzono zakaz potajemnego nagrywania i rozpowszechniania w internecie nagich wizerunków osób lub kontaktów seksualnych. Za utrwalanie takich treści, a bez jego zgody, będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

- złagodzono kary za pomówienie, od dziś sąd będzie mógł orzec najwyżej karę grzywny, bądź ograniczenia wolności.

- w postępowaniu przyśpieszonym odstąpiono od obligatoryjnego zatrzymywania sprawcy, osadzania go w areszcie i doprowadzania do sądu. Będzie można go wezwać w wyznaczonym terminie, nie później niż w ciągu 72 godz. od zatrzymania.

- osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia, nie będzie podlegać karze. Prokurator nie będzie już musiał kierować w takim przypadku aktu oskarżenia do sądu. Sam będzie mógł umorzyć postępowanie. Według nowego przepisu osoba taka będzie traktowana jako niekarana.

KK, PAP