Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Euro 2012. Wsparcie dla oficera łącznikowego na Ukrainie

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych szuka kandydata, który wesprze Oficera Łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Kryteria obowiązujące kandydata:

1) minimum 10 lat służby w Policji,
2) oficer Policji,
3) bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego bądź ukraińskiego
(w mowie i piśmie),
4) znajomość zagadnień międzynarodowej wymiany informacji oraz problematyki organizacji ochrony porządku publicznego.
5) dobry stan zdrowia,
6) unormowana sytuacja rodzinna,
7) dobra opinia służbowa,

Raporty w powyższej sprawie należy składać do Komendanta Głównego Policji z zachowaniem drogi służbowej w terminach wskazanych przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP. Do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP muszą wpłynąć nie później niż do 31 sierpnia 2010 roku.