Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wnioski o mianowanie na pierwszy stopień oficerski

W Komendzie Głównej Policji trwają prace nad przygotowaniem wniosków o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Dokumentacja podpisana przez Komendanta Głównego niezwłocznie przekazywana jest do MSWiA.

26 marca 2010 r. do MSWiA przesłano dokumentację dotyczącą nadania pierwszego stopnia w korpusie oficerów młodszych Policji 66 policjantom, którzy złożyli egzamin oficerski 15 października 2009 r. W dniu 5 maja 2010 r. zostało wydane postanowienie nr 112-18-2010 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu ich na pierwszy stopień oficerski.

Następnie 24 maja br. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłano dokumentację dotyczącą:

• 119 policjantów, którzy złożyli egzamin oficerski w dniu 5 listopada 2009 r.,
• 129 policjantów, którzy złożyli egzamin oficerski w dniu 23 grudnia 2009 r.,
• 16 policjantów, którzy złożyli egzamin oficerski w dniu 14 stycznia 2010 r.

W Komendzie Głównej Policji zakończono już prace i przygotowano do podpisu przez Komendanta Głównego Policji dokumentację dotyczącą 173 policjantów, którzy egzamin oficerski złożyli w dniach 27 lutego i 19 marca 2010 r.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zarządzeniem nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie i generalskie w służbach podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych istnieje obowiązek dołączania do wniosków o mianowanie wykazu kandydatów oraz notatki służbowej zawierającej m.in. informacje o prowadzonych w stosunku do nich postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.